Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

RADOM

Poziom hałasu przeszkodą na drodze do remontu wiaduktu w ul. Żeromskiego?

czwartek, 22 kwietnia 2021 18:16 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MKaczor/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wytyka błędy w dokumentacji dotyczącej przebudowy wiaduktu na ul. Żeromskiego w Radomiu. Projekt nowego obiektu łączącego ulicę Żeromskiego i Lubelską ma zostać złożony do MZDiK do końca maja. Czy termin ten zostanie dotrzymany? - zastanawia się wicewojewoda.

- Dokumentacja w zakresie uzyskania decyzji RDOŚ cały czas zawiera uchybienia, błędy i niekompletne dane - pisze na profilu facebookowym wicewojewoda Artur Standowicz.

Z informacji przekazanych wojewodzie przez dyrektora RDOŚ w Warszawie wynika, że "standardy jakości środowiska w zakresie oddziaływania akustycznego w dwóch punktach kontrolnych nie będą dotrzymane. Występować będą przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocnej spowodowane oddziaływaniem kolei oraz nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego. Nie jest zatem możliwe uzgodnienie przez RDOŚ warunków realizacji inwestycji, która będzie powodować pogorszenie warunków życia ludzi oraz która powodując większą emisję hałasu względem istniejącej linii kolejowej przyczyni się do pogorszenia w sposób ponadnormatywny klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej bez podjęcia działań minimalizujących ww. uciążliwość pomimo istnienia możliwości technicznych (np. ekrany akustyczne czy cicha nawierzchnia)". - W raporcie oraz jego uzupełnianiach nie zaproponowano dodatkowych środków minimalizujących te uciążliwości - pisze Artur Standowicz. Ponadto przedłożona dokumentacja nadal nie zawiera szczegółowej analizy oddziaływania wariantu alternatywnego, co jest wymogiem formalnym oraz szacunkowych emisji związanych z jego eksploatacją - dodaje.

Dyrekcja już po raz trzeci wzywa do poprawy dokumentów. Wicewojewoda ma nadzieje, że osoby odpowiedzialne za projekt uzupełnią braki tak, aby RDOŚ mógł wydać uzgodnienia.

Przypomnijmy, opinia środowiskowa jest niezbędna do wydania pozwolenia na budowę i ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy przebudowy wiaduktu.

Budżet państwa wspiera inwestycje kwotą 30 mln zł.