Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Ruda Wielka
Dziś jest: Piątek, 30 lipca 2021

Samorząd

Starosta Radomski z wotum zaufania i absolutorium

piątek, 18 czerwca 2021 13:39 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Zarząd Powiatu Radomskiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Starosta Waldemar Trelka uzyskał również wotum zaufania. W trakcie dyskusji skarbnik Starostwa Powiatowego nie kryła zaskoczenia dobrym stanem finansów powiatu z czasie pandemii. - Zdumiewająca była także nadwyżka budżetowa sięgająca ok. 45 mln złotych - mówiła Joanna Wontorska.

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja nad raportem, który obejmował podsumowanie działalności zarządu powiatu w 2020 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Radni wysłuchali także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, która była pozytywna. Co ciekawe, zadania inwestycyjne na przestrzeni roku wzrosły z 22 do 43, a zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły ponad 44 mln złotych. Zanim doszło do głosowania głos zabrała Joanna Wontorska, skarbnik powiatu radomskiego:

Po głosowaniu głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Krzysztof Murawski. - Dziękuję całemu zarządowi i pracownikom w powiecie za wkład ciężkiej pracy. To był bardzo ambitny budżet, który został świetnie zrealizowany – powiedział Krzysztof Murawski:

Starosta radomski Waldemar Trelka dziękował przede wszystkim wszystkim pracownikom Starostwa i instytucji podległych powiatowi za pracę:

Za udzieleniem wotum zaufania było 23 radnych i 1 przeciw, z kolei za absolutorium było 22 radnych i 1 wstrzymała się od głosu.