Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Wacław, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Lisów
Dziś jest: Wtorek, 28 września 2021

RADOM

Marek Suski na czele Rady Patronackiej UTH

środa, 14 lipca 2021 20:09 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Posiedzenie reaktywowanej Rady Patronackiej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego odbyło się 13 lipca 2021 r. w sali Senatu UTH w Radomiu.

Rektor prof. dr hab. Sławomir Bukowski wyjaśnił zaproszonym gościom, że podstawowym celem reaktywowania rady jest stworzenie trwałych powiązań pomiędzy sferą badawczą, przemysłem, biznesem, władzami lokalnymi a uczelnią. Założenia te przekładają się na szeroko rozumianą współpracę w zakresie budowania społeczeństwa innowacyjnego oraz na tworzenie pozytywnego wizerunku zarówno uczelni, jak i miasta oraz regionu radomskiego - relacjonuje dr hab. Dariusz Trześniowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Podczas posiedzenia Rady zostało wybrane nowe Prezydium Rady Patronackiej na kadencję do 30 czerwca 2025 roku w następującym składzie: Marek Suski, przewodniczący, Andrzej Kwiecień, wiceprzewodniczący, Anna Szczygielska, wiceprzewodnicząca.

Poseł Marek Suski podziękował za powierzenie mu zaszczytnej funkcji Przewodniczącego Rady Patronackiej. Oświadczył również, że liczy na pełne zaangażowanie wszystkich członków rady w jej prace, które pozwolą na kreowanie pozytywnego wizerunku uniwersytetu. Dodał, że cieszy go możliwość współpracy ponad podziałami dla wspólnego dobra na rzecz radomskiej uczelni.

W dalszej części posiedzenia rektor uczelni przedstawił członkom rady aktualną sytuację Uczelni. Omówił, jakie nowe kierunki studiów zostały utworzone na Uniwersytecie, przedstawił szeroki zakres współpracy Uczelni z wieloma jednostkami, w tym również zagranicznymi. Profesor Bukowski poinformował także członków rady, że przed uniwersytetem, poza utrzymaniem i dalszym kształceniem na kierunku lekarskim, stoi jedno z największych wyzwań, czyli ewaluacja dyscyplin. Podkreślił, że będzie to czas wytężonej pracy, by uczelnia wypadła w niej jak najlepiej i uzyskała jak najlepsze kategorie, gwarantując jej utrzymanie statusu uczelni akademickiej, z prawami doktoryzowania i habilitowania. Następnie rektor podziękował członkom rady za dotychczasową pomoc, za zaangażowanie w rozwój uniwersytetu i poprosił o dalszy udział i wsparcie w działaniach uczelni - informuje w komunikacie dr hab. Dariusz Trześniowski, rzecznik prasowy UTH.

Do udziału w pracach Rady odpowiedziały następujące osoby:

Stanisław Karczewski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,

Anna Kwiecień – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Andrzej Kosztowniak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Mirosław Maliszewski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

dr Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent miasta Radomia,

Kinga Bogusz – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Zdzisław Maszkiewicz – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

Leszek Ruszczyk – Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu RADKOM

Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej,

Mariusz Gil – Prezes Zarządu TECHMATIK S.A.,

Piotr Kotwicki – Dyrektor ds. pracowniczych ENEA Wytwarzanie,

Izabela Seweryn – Kanclerz Loży Radomskiej, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club,

Leszek Sikora – Prezes ITM Poland

Tomasz Skura - Prezes Zarządu, Dyrektor ds. lecznictwa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu,

Anna Szczygielska – Członek Zarządu Zakładów Automatyki KOMBUD

Stefan Tatarek – Prezes Zarządu Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o.o.,

Mateusz Tyczyński – Wiceprezydent Miasta Radomia,

Jerzy Zawodnik – Wiceprezydent Miasta Radomia,

Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu ENEA SA

Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych ENEA SA