Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Świerże Górne
Dziś jest: Piątek, 17 września 2021

RADOM

Do 30 lipca trzeba potwierdzić wybór szkoły średniej

czwartek, 29 lipca 2021 10:36 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Do piątku, 30 lipca absolwenci szkół podstawowych powinni dostarczyć dokumenty do szkół, do których zostali zakwalifikowani. 

 

Radom szczepienia

Połowa tegorocznych absolwentów szkól podstawowych - 1580 osób - będzie kontynuowała naukę w 54 oddziałach liceów ogólnokształcących. Do techników zostało zakwalifikowanych 1226 uczniów. We wszystkich szkołach pozostało jeszcze ponad 70 wolnych miejsc.

Uczniowie powinni złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe potrzebne będzie także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Wiceprezydent Katarzyna Kalinowska:

Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia, a następnego dnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Będzie się odbywała bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. W oddziałach, które już zostały uruchomione zarówno w liceach, jak i szkołach zawodowych pozostaje ponad 70 wolnych miejsc. Nowe oddziały będą tworzone w zależności od zainteresowania uczniów.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 16 sierpnia.