Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Maria Anna od Pana Jezusa z Paredes, dziewica
Dziś jest: Sobota, 28 maja 2022

Samorząd

Czy kolejne 5 milionów pieniędzy radomian wystarczy na dokończenie stadionu?

środa, 04 sierpnia 2021 20:49 / Autor: Magdalena Król
Magdalena Król

W środę, 4 sierpnia odbyla się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Radomiu. Radomscy radni rozpatrzyli projekty uchwał dotyczące zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021- 45.

Radni na początku rozpatrzyli projekt dotyczący zmian w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia planu dochodów lub wydatków z tytułu między innymi: zwiększenia planu wydatków w kwocie 7 380 000 zł na stypendia sportowe dla zawodników radomskich klubów sportowych w kwocie 2 200 000 zł oraz dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu w kwocie 5 180 000 zł w celu poprawa infrastruktury sportowej w tym budowy hali sportowo-widowiskowej, budowy stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63”. Zwiększenie dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na: realizację dodatkowych robót budowlanych na stadionie przy ul. Struga 63 oraz dostosowanie stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego i hali sportowo-widowiskowej Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga 63 do wymagań przeciwpożarowych.

O zgodę radnych apelował prezydent Radomia Radosław Witkowski:

O pracach jakie trzeba wykonać na stadionie mówił Tomasz Chrobot, prezes firmy Betonox Construction:

Po przerwie w obradach radni zgodzili się na przyjęcie uchwały. Głosowało 22 radnych, 10 było za, 4 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu, a jeden z radnych był obecny, ale nie zagłosował.

Drugi projekt, który radni rozpatrzyli na sesji dotyczył aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających ze zmian budżetu oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań m.in w zadaniu: dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Nad tą uchwałą głosowało 22 radnych, 10 było za, 1 przeciw, 9 wstrzymało się od głosu, a dwóch radnych nie zagłosowało.