Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Łukasz, Ewangelista              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Radom (Św. Łukasza)
Dziś jest: Poniedziałek, 18 października 2021

RADOM

Prawie 640 mln zł z UE dla regionu radomskiego

piątek, 17 września 2021 17:35 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Mazowsze jest na ostatnim etapie wydatkowania środków z Unii Europejskiej. Do tej pory udało się zaangażować już 93 proc. środków.

W regionie radomskim podpisanych zostało w sumie 458 umów. Wartość projektów to ponad 1 mld zł, z czego wsparcie europejskie przyznane przez samorząd województwa wyniosło prawie 640 mln zł. Dodatkowo w powiecie grójeckim podpisane zostały 44 umowy na ponad 37 mln zł wsparcia. Marszałek Adam Struzik.

 

Do tej pory władze Mazowsza podpisały już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł. Beneficjenci z subregionu radomskiego bardzo aktywnie ubiegali się o środki unijne, jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski. – W sumie region pozyskał prawie 640 mln zł, które wsparły inwestycje proekologiczne, edukacyjne czy rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Przed nami kolejne rozdanie, w ramach którego Mazowsze regionalne może liczyć nie tylko na wsparcie w ramach programów regionalnych, ale także po raz pierwszy w ramach programu Polska Wschodnia - powiedział Rafał Rajkowski, wicemarszałek:

W bregionie radomskim najwięcej dofinansowanych działań dotyczy innowacyjności i przedsiębiorczości – 141 umów na ponad 69 mln zł; edukacji – 70 podpisanych umów na ponad 41 mln zł wsparcia, wyłączenia społecznego – 60 umów na ponad 34 mln zł czy gospodarki niskoemisyjnej – 50 umów na ponad 134 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: działalność badawczo-rozwojowa – 47 umów na 74 mln zł wsparcia, a także rozwój rynku pracy – 40 umów na ponad 128 mln zł.

W regionie radomskim samorządy lokalne realizują w sumie 211 projektów, a przedsiębiorcy – 217 projektów. Samorządy pozyskały w sumie 390 mln zł, a przedsiębiorcy 116,6 mln zł. Jeśli chodzi o liczbę realizowanych projektów, a także sumę pozyskanych środków liderem w regionie radomskim jest miasto Radom – 33 umowy na ponad 113 mln zł. Drugie miejsce zajmuje powiat kozienicki – 12 umów na 25 mln zł unijnego wsparcia, a trzecie praktycznie ex aequo powiat przysuski – 11 umów na 18 mln zł wsparcia i lipski – 11 umów na 14,8 mln zł wsparcia.