Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Łukasz, Ewangelista              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Radom (Św. Łukasza)
Dziś jest: Poniedziałek, 18 października 2021

RADOM

Trzy dekady Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

sobota, 18 września 2021 12:50 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej obchodziła w piątek 30-lecie istnienia. Uroczysta gala odbyła sie w Hotelu Rubin w miejscowości Stary Kiełbów w gminie Stara Błotnica. Jednym z większym sukcesów Izby było powołanie tzw. klastra metalowego, który skupia kilkunastu przedsiębiorców reprezentujących branże metalową. Izba koordynuje także tworzenie się klastra chemicznego i spożywczego. Władze Izby otrzymały medal Pro Masovia, który wręczył Rafał Rajkowski. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce, zrzeszającej około 150 izb regionalnych i branżowych. Prezes Izby Łukasz Białczak przypomniał, że 21 czerwca 1991 roku, z inicjatywy pięćdziesięciu członków założycieli, została powołana do życia Radomska Izba Przemysłowo-Handlowa:

Pierwszym prezesem Izby został wybrany Andrzej Paśniewski, który pełnił tę funkcję do 1995 r.

Kolejnym Prezesem Radomskiej Izby w latach 1995-1996 był Krzysztof Małek. Walne Zgromadzenie, zwołane w 1996 r. powołało na Prezydenta Radomskiej Izby Zdzisława Gregorczyka, który pełnił funkcję prezesa, a od roku 1999 prezesa Izby przez dwie kadencje – do 2004 roku:

W 1999 roku, w związku z rozszerzeniem działalności na cały region byłego województwa radomskiego i powołaniem filii w Zwoleniu i Lipsku, zmieniono nazwę Izby, która obecnie działa jako Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej. W 2004 r. na stanowisku Prezesa Izby członkowie wybrali Janusza Kalotkę, który piastował funkcję do 2012 r. Od 2012 r. przez 4-letnią kadencję funkcję Prezesa Izby piastował Artur Około-Zubkowski. W czerwcu 2016 r. podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego na Prezesa Izby został wybrany Łukasz Białczak.

W trakcie gali zostały wręczone okolicznościowe podziękowania dla firm, które współpracują z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej. Wśród nich były firmy m.in.: Radmot, Kowalczyk - Fabryka Okien, Kombud, KMP, czy Enea Wytwarzanie w imieniu której głos zabrał wiceprezes Marcin Łukasiewicz:

Krajową Izbę Gospodarczą reprezentowała Karolina Opielewicz:

Władze Izby otrzymały Pro Masovię. Odznaczenie wręczył Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza:

Aktualnie Izba jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza, zrzesza ponad 110 firm, z których 80% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Działania Izby ukierunkowane są głównie na ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, reprezentowanie środowiska gospodarczego w stosunku do władz administracyjnych oraz kształtowanie polityki gospodarczej regionu. Izba konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne oraz uczestniczy w zespołach opiniujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Izba prowadzi szereg szkoleń, ułatwiających przystosowanie się przedsiębiorców do zmian zachodzących w przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz z zakresu nowoczesnego zarządzania, zapewnia swoim członkom doradztwo ekonomiczne, prawne i finansowe, organizuje spotkania bilateralne, pozyskuje partnerów do współpracy gospodarczej, od 1999 r.-po przejęciu zadań Polskiej Izby Handlu Zagranicznego legalizuje dokumenty handlowe związane z eksportem towarów. Zajmuje się również działalnością wydawnicza i reklamową.

Od dwudziestu jeden lat Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej realizuje Program Gala Biznesu „Granitowy Tulipan”, który promuje najlepsze efekty ekonomiczne i jakościowe oraz wybitne zdolności menedżerskie. Program zyskał duże uznanie środowiska gospodarczego i władz Regionu.