Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Rita z Cascia, zakonnica
Dziś jest: Niedziela, 22 maja 2022

Samorząd

Głos wojewody w sprawie wynagrodzenia prezydenta Radomia

środa, 26 stycznia 2022 10:29 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Znamy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego ws. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Radomia.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części zapisów uchwały Rady Miasta Radomia z 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Radomia. W rozstrzygnięciu jako nieważny wskazany został paragraf 3 uchwały, co wstrzymuje jego wykonanie. Pozostałe zapisy uchwały nie zostały uchylone. Wojewoda Mazowiecki jako organ nadzoru badał uchwałę pod kątem zgodności z prawem.

- Wojewoda nie kwestionuje prawa Rady Miasta do określenia wynagrodzenia prezydenta i uchwała w swojej istocie (w zakresie obniżenia wynagrodzenia od lutego) nie została zanegowana i wejdzie w życie - mówi Ewa Filipowicz, rzecznik wojewody mazowieckiego.

W ocenie służb wojewody, paragraf 3 uchwały wprowadził błędną regulację co do wynagrodzenia Prezydenta Miasta Radomia za styczeń 2022 r. oraz część grudnia 2021 r. oraz przywrócił moc obowiązującą wcześniejszej uchwały (z 2018 r.), niezgodnej z przepisami prawa obowiązującego.

W uzasadnieniu decyzji wojewody czytamy, że zapisy paragrafu 3 uchwały Rady Miejskiej w Radomiu obowiązującej od dnia 20 grudnia 2021 r. ( a uchylającej poprzednią uchwałę z 29 listopada 2021 r.) – faktycznie spowodowały, iż podstawą wynagrodzenia Prezydenta Miasta Radomia za 11 dni grudnia 2021 r oraz cały miesiąc styczeń 2022 r. będzie jeszcze wcześniejsza uchwała z 20 listopada 2018 r. (włączona tym samym do obrotu prawnego). Regulacja zawarta w uchwale z 2018 roku, jest niezgodna z obowiązującym obecnie - od 28 października 2021 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Uchwałą z dnia 20 grudnia 2021 r. wynagrodzenie prezydenta Radomia zostało zmniejszone z kwoty łącznej 18 446 zł do kwoty łącznej 15 145 zł i tak ustalone począwszy od 1 lutego 2022 r. (mieści się ono w granicach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa). Natomiast za okres od 21 grudnia do 31 stycznia 2022 r. na skutek przywrócenia mocy obowiązującej uchwały z 20 listopada 2018 r. wynagrodzenie Prezydenta wynosiłoby 9 940 zł co stanowiłoby, że jest ono niższe niż minimalne wynagrodzenie i w związku z powyższym sprzeczne z obowiązującym obecnie prawem.

- W związku z powyższym, tzn. błędną regulacją, co do wynagrodzenia Prezydenta za wskazany wyżej okres oraz przywróceniem mocy obowiązującej uchwały, która jest niezgodna z obecnie powszechnie obowiązującym prawem, Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność części uchwały Rady Miasta Radomia - powiedziała rzecznik Ewa Filipowicz.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze Radzie Miejskiej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia.