Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci męczennicy Nereusz i Achilles              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Pilczyca
Dziś jest: Środa, 12 maja 2021
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 205.

RADOM

Monitoring coraz skuteczniejszy

poniedziałek, 12 stycznia 2015 13:59 / Autor:

W 2014 roku służby podjęły 452 interwencje więcej niż rok wcześniej.  Blisko 3 tysiące sprawców wykroczeń zatrzymano na gorącym uczynku.

Wydział Ochrony Urzędu Miejskiego podsumował pracę monitoringu miejskiego w ubiegłym roku.

- Monitoring miejski utrzymuje standardy działania, które pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli w lipcu 2013 roku, badając jego funkcjonowanie. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach prowadzonych przez tę służbę – mówi Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski, któremu podlega Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony w Urzędzie Miejskim.  

W efekcie obserwacji poczynionych przez pracowników monitoringu miejskiego, Policja i straż miejska interweniowały 4707 razy, 452 razy więcej niż przed rokiem (4255 razy w 2013 r.)  Z tej liczby, Policja podjęła 861 interwencji (wobec  869 w 2013 r.), a Straż Miejska - odpowiednio 3845 wobec 3386 w 2013 roku. - Z porównania tych liczb wynika niezbicie, że pracownicy monitoringu coraz lepiej interpretują i oceniają obraz obserwowany za pośrednictwem kamer, świadczy to o ich dobrym wyszkoleniu i zdobytym doświadczeniu praktycznym.  Widać także wyraźnie, że interwencje zgłaszane przez obsługę monitoringu podejmuje głównie Straż Miejska  –  ocenia Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski. Jednocześnie, Policja aż 249 razy korzystała z nagrań monitoringu dla potrzeb dowodowych.

Z analizy pracy monitoringu i uwzględnienia ilości zdarzeń zarejestrowanych przez kamery wynika także, że warto przeprowadzać konsultacje w sprawie ich rozmieszczenia. Potwierdza to chociażby efekt osiągnięty dzięki usytuowaniu – zgodnie z sugestią Policji i spółdzielni mieszkaniowej –  kamery na osiedlu Planty. Pracownicy monitoringu odnotowali tu 256 zdarzenia wymagające interwencji służb, o 231 więcej niż rok wcześniej. Spora liczba zgłoszeń – 342 -występuje tradycyjnie w rejonie ulic 25 Czerwca i Struga, chociaż to mniej niż w roku 2013, gdy było ich 501.  

Mówiąc o skuteczności monitoringu miejskiego Sekretarz Miasta podkreśla istotny aspekt tego systemu: jego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w przestrzeni publicznej, np. reakcja na nagłe zasłabnięcie lub napad. Pracownicy monitoringu 309 razy wzywali karetkę pogotowia ratunkowego do osób, które zasłabły na ulicy (to o 70 przypadków więcej niż w roku 2013) i aż 1094 wzywali pomoc do osób leżących na ulicach i przystankach autobusowych. – Błędem jest zaś oczekiwanie, że monitoring zapobiegnie np. kradzieży roweru.  Pracownicy monitoringu nie mogą przecież wiedzieć, kto jest właścicielem danego roweru, a kto korzysta z niego bezprawnie –  wyjaśnia Rafał Czajkowski.  

Łącznie w systemie monitoringu miejskiego w Radomiu pracuje 67 kamer, z czego 58 – w systemie bezprzewodowym,  a 9 – w przewodowym.

Jesienią ubiegłego roku została przeprowadzona modernizacja najstarszej części monitoringu, dzięki której do radiowego systemu włączonych zostało 9 kamer - każda w wandaloodpornej obudowie. To kamery znajdujące się w centrum miasta, w najbardziej newralgicznych punktach: przy ul. Prażmowskiego - w okolicach dworca, przy skrzyżowaniu ulic Focha/Kilińskiego, przy ul. Piłsudskiego - Placu Konstytucji, na Placu Jagiellońskim, ul. Traugutta - Placu Małgorzatki, w Rynku, przy ul. Paderewskiego i ul. Malczewskiego.

Monitoring obsługiwany jest przez przeszkolonych pracowników Wydziału Ochrony Urzędu Miejskiego przez okrągłą  dobę. Pracownicy posiadają bezpośrednią łączność telefoniczną z Policją i Strażą Miejską.

Przypomnijmy, że dobre praktyki miejskiego monitoringu w Radomiu Sekretarz Miasta  Rafał Czajkowski prezentował w ubiegłym roku na konferencji dotyczącej funkcjonowania monitoringu wizyjnego w miastach, która odbyła się w Krakowie pod hasłem "Monitoring wizyjny - za i przeciw". 

- Możemy być dumni z tego, że nasz pomysł  na funkcjonowanie monitoringu miejskiego jest doceniany przez specjalistów najwyższej klasy i stanowić może inspirację czy nawet wzór do naśladowania dla innych dużych miast, przyczyniając się tym samym do budowy bardzo dobrego wizerunku naszego miasta – mówi Rafał Czajkowski.

Radom dzielił się także swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania monitoringu dla zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni miejskiej również w ubiegłym roku podczas konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim, dotyczącej koordynacji działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa.

 

(Źródło: UM Radom)