Na antenie: PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: 25 czerwca - bł. Dorota z Mątowów, wdowa
Radio Plus Radom /RADOM/Bezpłatny internet jeszcze do wzięcia!

Wiadomości z Radomia

Bezpłatny internet jeszcze do wzięcia!

13 listopad 2013 / Tekst

 

Do 15 listopada można składać wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej do Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

 

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą w godz. od 8.00 do 15.00.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w:

- Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

- Wydziale Teleinformatyczny - Sekretariat, pok. 52;

- Wydziale Teleinformatyczny – Biuro Projektu, pok. 73B;

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział gospodarstwa domowe, które:

- spełniają warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, tj. gospodarstwa, w których występuje osoba samotna, której miesięczny dochód nie przekracza 542 zł netto;

- spełniają kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza na osobę w rodzinie kwoty 539 zł lub 623 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);

Uczestnikami Projektu mogą również zostać gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą:

- dzieci i młodzież pobierająca stypendia socjalne;

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych;

- osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 831,15 zł);

- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270,28 zł).

Do wniosku o uczestnictwo w projekcie należy załączyć :

- kserokopię dowodu osobistego;

- zaświadczenia członków gospodarstwa domowego o dochodach netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy – Załącznik nr 2, odcinki renty lub emerytury itp.);

oraz w zależności od kryterium ubiegania:

- orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dot. osób niepełnosprawnych) lub dla dzieci poniżej 16-go roku życia orzeczenie o niepełnosprawności;

- zaświadczenie ze szkoły o udzielanych stypendiach socjalnych;

- opinię dyrektora szkoły o bardzo dobrych wynikach w nauce dziecka;

- w przypadku posiadania pełnomocnika/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego (który reprezentuje wnioskodawcę) - kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne na stronie internetowej TUTAJ.

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

Break My Stride

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4