Na antenie: PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radia Plus Radom
Patron dnia: bł. Czesław, prezbiter
Radio Plus Radom /RADOM/Kolejne doniesienie do prokuratury ws. RCS

Wiadomości z Radomia

Kolejne doniesienie do prokuratury ws. RCS

30 kwiecień 2019 / Tekst

- Inwestorowi nie zależy na rzeczywistym określeniu kosztów inwestycji poniesionych do tej pory i koniecznych do poniesienia, a jedynie do utrudnienia zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na realizację inwestycji - czytamy w oświadczeniu krakowskiej firmy Maxto, która wraz Rosa-Bud była wykonawcą Radomskiego Centrum Sportu. Firma złożyła w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawę prowadzi też Prokuratora Okręgowa w Zamościu.

Poniżej prezentujemy w całości tekst oświadczenia:

MAXTO, jako jeden z podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotowej inwestycji, z olbrzymim zaskoczeniem przyjmuje wiele informacji przekazywanych przez zamawiającego za pośrednictwem mediów, które w naszej ocenie - pomijają znaczną część najistotniejszych w niniejszej sprawie okoliczności - kształtują mylne wyobrażenie opinii publicznej na temat istniejącego stanu rzeczy i jego przyczyn.

W okresie minionych kilku tygodni nasza Spółka starała się zachować daleko idącą wstrzemięźliwość w prezentacji swojego stanowiska w niniejszej sprawie uznając, iż leży to w interesie wyjaśnienia okoliczności sprawy, nie mniej jednak z uwagi na fakt, że ani przedstawiciele MOSiR ani Urzędu Miasta Radomia nie są zainteresowani podjęciem działań zmierzających do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności sprawy, MAXTO podjęła niezbędne kroki faktyczne i prawne.

W dniu 14 lutego 2019 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta Radomia przy udziale Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta przekazano zarówno urzędnikom miejskim jak i przedstawicielom MOSiR Raport z wyników przeprowadzonej na zlecenie MAXTO inwentaryzacji robót, która wykazała, że zakres robót budowlanych rzeczywiście wykonanych na budowie jest znacznie mniejszy od zakresu potwierdzonego protokołami odbioru robót. Nadto zwróciliśmy się do Pana Prezydenta Miasta o podjęcie czynności nadzorczych, jako właściciela MOSiR spółki z o.o., wskazując jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie ustalono dlaczego MOSiR dokonał zapłaty na rzecz ROSA – BUD S.A. za niewykonane roboty budowlane, których łączna wartość przekracza 12 mln zł brutto, a następnie wzywał ROSA – BUD S.A. do ich „dostarczenia” na budowę.

W dniu 12 kwietnia 2019 Maxto przekazało władzom miasta Radomia opinię firmy CAS opracowaną przez specjalistów z uprawnieniami biegłych sądowych z zakresu budownictwa, która potwierdziła rozbieżności wykazane w inwentaryzacji przekazanej w dniu 14 lutego 2019.

Przekazany Raport z inwentaryzacji oraz opinia firmy CAS pokazały nieuprawnioną zapłatę przez Inwestora na rzecz ROSA- BUD przy pełniej akceptacji SUEZ – Inspektorów Nadzoru na kwotę ok. 12 mln zł brutto.

Dodatkowo od początku kontraktu do dnia dzisiejszego wartość spłaconych przez MOSIR roszczeń zgłoszonych podwykonawców ROSA-BUD wynosi ponad 8 mln zł. Podkreślić należy, że niezgłoszeni podwykonawcy ROSA-BUD jak wynika z nieoficjalnych informacji zgłaszają dodatkowe roszczenia na kwotę ponad 4 mln zł. Oznacza to, że MOSIR zapłacił dwa razy za ten sam zakres prac wykonywanych przez podwykonawców ROSA-BUD.

W sumie daje to kwotę ok. 24 mln zł, które zostały nienależnie zapłacone ROSA-BUD w trakcie realizacji inwestycji, a którą to kwotę Inwestor będzie zmuszony dopłacić gdyż gwarancje ubezpieczeniowe wystarczą jedynie na pokrycie części roszczeń.

MAXTO od początku, kiedy pojawiły się problemy na budowie było żywotnie zainteresowane dokończeniem tej inwestycji i już w grudniu składało takie deklaracje jednocześnie dysponując wyliczeniami kosztów realnego ukończenia inwestycji, które oscylowały na poziomie kwoty podpisanego kontraktu. Niestety już w trakcie prowadzonej inwentaryzacji zauważono znaczne rozbieżności pomiędzy zafakturowanymi kwotami a rzeczywiście wykonanym zakresem ROSA-BUD co uniemożliwiło nam podjęcie się roli Generalnego Wykonawcy. W tej sytuacji warunkowaliśmy ukończenie inwestycji zapewnieniem Inwestora o uzupełnieniu środków budżetowych na kwotę nienależnie dokonanych płatności na rzecz ROSA-BUD oraz spłacenie przez Inwestora roszczeń podwykonawców ROSA-BUD. Jednocześnie podkreślamy, że w toku realizacji inwestycji MAXTO odrębnie rozliczała realizowany przez spółkę zakres robót, zatem nie weryfikowała rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a ROSA – BUD S.A.

Dopiero po otrzymaniu informacji o brakujących w budżecie inwestycji środkach finansowych co pokazały wyżej wspomniana inwentaryzacja i opinia firmy CAS Inwestor zrezygnował z dalszych rozmów w sprawie przejęcia budowy przez MAXTO i w konsekwencji podjął decyzje o odstąpieniu od umowy, próbując przenieść odpowiedzialność z tego tytułu na MAXTO.

Maxto konsekwentnie nie zgadza się z przyczynami odstąpienia od umowy wskazanymi przez Zamawiającego i uważa, że odpowiedzialność za niewłaściwe i niezgodne z zapisami umowy prowadzenie procesu inwestycyjnego leży po stronie Zamawiającego, który w nieprawidłowy sposób dokonywał odbiorów robót i rozliczenia umowy.

W tej sytuacji podjęcie przez MOSIR decyzji o wykonaniu inwentaryzacji „3D”, która z założenia miała posłużyć szybkiemu ogłoszeniu przetargu a jej wynikiem ma być nie ocena aktualnego stanu zaawansowania prac (tożsamego z inwentaryzacją Maxto) tylko przestawienie zakresu pozostałego do wykonania oraz włączenie do przetargu dodatkowo przebudowy węzła komunikacyjnego mogą sugerować, że Inwestorowi nie zależy na rzeczywistym określeniu kosztów inwestycji poniesionych do tej pory i koniecznych do poniesienia, a jedynie do utrudnienia zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na realizację inwestycji.

Z uwagi na brak jakichkolwiek reakcji ze strony Inwestora na prośby Maxto o skontrolowanie procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie oceny stanu rozliczenia Maxto złożyło w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawę prowadzi Prokuratora Okręgowa w Zamościu.

Za Państwa pośrednictwem apelujemy jeszcze raz do Władz Miasta i Rady Miasta Radomia o przedstawienie opinii publicznej rzetelnego rozliczenia inwestycji. Ogłoszenie nowego przetargu na ukończenie inwestycji bez wyjaśnienia jakie działania doprowadziły do uszczuplenia budżetu projektu o ok. 24 mln zł uniemożliwi pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiadających za ten stan rzeczy i naraża Miasto Radom na poniesienie jeszcze większych kosztów, których nie można przewidzieć bez rzetelnego rozliczenia dotychczas zrealizowanego zakresu prac."

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

"Nie będę Julią"

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4