Na antenie: ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: 17 sierpnia - św. Jacek, prezbiter
Radio Plus Radom /RADOM/Ławnicy potrzebni od zaraz

Wiadomości z Radomia

Ławnicy potrzebni od zaraz

16 maj 2019 / Tekst

Potrzebni ławnicy sądowi do orzekania w Sądzie Okręgowym w Radomiu i Sądach Rejonowych okręgu radomskiego. Ich ostateczną liczbę określą prezesi poszczególnych sądów.

Ławnicy potrzebni od zaraz
foto: pixabay

4-letnia kadencja ławników sądowych upływa z końcem grudnia tego roku. Ławnik to niezawodowy członek składu orzekającego – obywatel biorący udział w orzekaniu, nie będący sędzią. Co ważne, pomimo braku zawodowego przygotowania, ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi.

Ławnik sądowy to funkcja zarezerwowana głównie dla społeczników. Ma raczej charakter prestiżowy, niż zarobkowy. Ławnik pracuje kilkanaście dni w roku, z czego za dzień pracy otrzymuje około 130 zł. Jednak, aby zostać taką osobą, należy spełniać szereg wymagań - mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza:

- Ławnikiem może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich o nieskazitelnym charakterze, która ukończyła 30 lat i jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej od roku. Kandydat na ławnika nie może mieć więcej niż 70 lat i musi być zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika. Przyszły ławnik musi mieć co najmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie - mówi Arkadiusz Guza. Ze względu na charakterystykę pracy poszukiwani ławnicy muszą wykazać się szczególną znajomością spraw pracowniczych - w przypadku kandydatów, którzy orzekać będą w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej, radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą polecić prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych lub co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru:

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Do takiej aplikacji należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów.

Ławnicy w Polsce mają bardzo poważne zadanie i są na równi traktowani z sędziami. Są też niezawiśli, mają prawo do przegłosowania przewodniczącego składu sędziowskiego, sędziego zawodowego prowadzącego proces i mogą też wydać wyrok według swojego uznania:

 Kadencja ławników trwa 4 lata i rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku:

 Ławnicy mają też prawo do określonych uprawnień w związku ze sprawowaną funkcją:

Ławnicy potrzebni są przede wszystkim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i rodzinnych oraz zabójstw, w których minimalny wyrok kary wynosi 3 lata i fałszowania pieniędzy:

Termin zgłoszania kandydatur upływa 30 czerwca.

 

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

Brothers In Arms

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4