Na antenie: ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: 18 sierpnia - bł. Sancja Szymkowiak, zakonnica
Radio Plus Radom /RADOM/Ministerstwo kultury pisze do prezydenta Radomia

Wiadomości z Radomia

Ministerstwo kultury pisze do prezydenta Radomia

30 czerwiec 2019 / Tekst

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma zastrzeżenia do przeprowadzonego konkursu na dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Resort wskazuje, że podczas drugiego etapu procedury konkursowej nie została przeprowadzona dyskusja członków Komisji na temat złożonych ofert i przeprowadzonych rozmów z uczestnikami drugiego etapu. - Brak dyskusji należy uznać za poważny błąd w procedurze, który nie pozwolił na wymianę poglądów pomiędzy członkami Komisji - czytamy w piśmie ministerstwa kultury do prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Dokument otrzymał również wiceprezydent miasta Karol Semik.

Ministerstwo kultury przypomina, że po przeprowadzeniu dwóch odrębnych głosowań nad kandydaturami osób, które uczestniczyły w konkursie oraz pozytywnie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, komisja konkursowa nie dokonała rozstrzygnięcia w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora. W głosowaniu nad jedną kandydaturą, osoba ta uzyskała jeden głos „za”, przy czym pozostali członkowie zagłosowali „przeciw”, albo się wstrzymali od głosu. W głosowaniu nad drugim z uczestników konkursu, żaden z członków Komisji nie oddał głosu „za”, wszyscy członkowie zagłosowali „przeciw”, albo się wstrzymali.

Resort zwraca uwagę, że ostatecznie komisja w wyniku tak przeprowadzonych głosowań nie dokonała rekomendacji. Tymczasem - jak czytamy dalej - § 6 ust. 2 Regulaminu pracy Komisji konkursowej stanowi, że „Komisja rekomenduje Organizatorowi kandydata, który uzyskał, zgodnie z § 2 ust. 7, największą liczbę głosów.” - W świetle wyżej wskazanego przepisu Regulaminu należy zauważyć, że dokonane rozstrzygnięcie Komisji stoi w sprzeczności z Regulaminem jej pracy. Mimo wątpliwie przyjętego sposobu głosowania nad kandydatami, prawidłowa analiza przepisów Regulaminu prowadzi do jednoznacznego stwierdzenia, że Komisja powinna dokonać rekomendacji - pisze do prezydenta Radomia Agnieszka Komar-Morawska, dyrektor departamentu narodowych instytucji kultury.

Resort stwierdza, że podjęta przez komisję decyzja o niedokonaniu rekomendacji jest wadliwa ze względu na sprzeczność z przepisami na podstawie, których Komisja zobowiązana jest działać. Zgodnie z § 2 ust. 2 Zarządzeniem NR 579-2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 VI 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Plac Jagielloński 15 z późniejszymi zmianami, komisja nie uległa rozwiązaniu, a postępowanie nie zostało zakończone ponieważ nie spełniono przesłanek do tego koniecznych, tj. nie powołano dyrektora, nie dokonano nierozstrzygnięcia konkursu, ani nie unieważniono konkursu.

- Jednocześnie zwracam uwagę, że podczas drugiego etapu procedury konkursowej nie została przeprowadzona dyskusja członków komisji na temat złożonych ofert i przeprowadzonych rozmów z uczestnikami drugiego etapu. Brak dyskusji należy uznać za poważny błąd w procedurze, który nie pozwolił na wymianę poglądów pomiędzy członkami Komisji. Ten element procedury konkursowej ma istotny wpływ na rzetelność oceny każdego z kandydatów, przy uwzględnieniu poglądów osób posiadających odmienną perspektywę oceny instytucji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ustawowo zapewnione zróżnicowanieskładu komisji konkursowych, które zapewnia udział osób wskazanych przez podmioty o różnym charakterze relacji z instytucją. Przeprowadzenie dyskusji pomiędzy tymi osobami należy uznać za niezbędny element zapewniający możliwość uwzględnienia możliwie jak najszerszej wizji instytucji i przyszłej działalności jej dyrektora. Przekazana przeze mnie wątpliwość w powyższym zakresie została włączona do protokołu z posiedzenia Komisji - uważa Agnieszka Komar-Morawska.

Na koniec zwraca uwagę, że wynik głosowania został załączony do protokołu w formie sumy oddanych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. - W związku z jawnością głosowania oraz jawnością działania podmiotów publicznych należy negatywnie ocenić takie rozwiązanie. Dla zapewnienia pełnej transparentności procedury konkursowej, której jednym z elementów konstytutywnych jest jawność głosowania, należy wskazać w jaki sposób głosowali poszczególni członkowie Komisji konkursowej - stwierdza szefowa departamentu narodowych instytucji kultury MKiDN.

Przypomnijmy, że konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - nie został rozstrzygnięty. Kandydata na nowego dyrektora teatru może wskazać, bez konieczności ogłaszania konkursu, prezydent Radomia po zatwierdzeniu przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W innym przypadku prezydent może ogłosić kolejny konkurs.

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

Brothers In Arms

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4