Na antenie: PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: 27 maja - św. Augustyn z Canterbury, biskup
Radio Plus Radom /RADOM/Obrady radnych w poniedziałek

Wiadomości z Radomia

Obrady radnych w poniedziałek

22 luty 2019 / Tekst

 W poniedziałek, 25 lutego obradować będą radomscy radni. Początek sesji o 9:00. W programie m.in. ślubowanie nowego radnego, sprawozdanie z realizacji Radomskiego Centrum Sportu, Kamienicy Deskurów, czy przekazanie Agrotechnika.

Porządek obrad: 

1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji.

2. Przyjęcie protokołów z VI. i VII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacjina rynku pracy.

5. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druki nr: 64, 65, 2) gospodarowania nieruchomościami – druki nr: 55, 56, 57, 3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Gminą Jedlnia-Letnisko, w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jedlnia- Letnisko zarządzania częścią drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu oraz prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu,w istniejących granicach pasa drogowego, urządzonej na części działki o nr 43, ark.243,obręb 0330 w Radomiu, obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni” – druk nr 54, 4) przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia – druk nr 53, 5) uchwalenia aktualizacji "Programu obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010 - 2017 z perspektywą do 2024 roku" – druk nr 59, 6) przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2019 r.’’ – druk nr 60, 7) przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2019 roku – druk nr 58, 8) pokrycia straty netto Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok obrotowy 2017 – druk nr 61, 9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Gminą Jedlnia-Letnisko w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – druk nr 62, 10) przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018"za 2018 rok – druk nr 63, 11) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.09.2018 r. Nr 754/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację pomnika – figury postaci literackiej Onufrego Zagłoby – druk nr 52.

8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

10. Sprawy różne i wolne wnioski:1) rozpatrzenie pisma MPK o wyrażenie zgody przez Radę Miejską w Radomiu na użycie herbu miasta Radomia w wersji uroczystej na rewersie okolicznościowego medalu,2) raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 (w latach 2016 – 2017), 3) raport z realizacji działań wpisanych do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia w okresie 2016 – 2017,4) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,5) informacja w sprawie zgłoszonych żądań skierowanych przez właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości do gminy, w sytuacji gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą. 6) informacja Prezydenta Miasta

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

Lambada

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

Anna Kwiecień

SZKOŁA TWOICH MARZEŃ

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4