Na antenie: PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radia Plus Radom
Patron dnia: bł. Czesław, prezbiter
Radio Plus Radom /RADOM/Poseł Marek Suski do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Wiadomości z Radomia

Poseł Marek Suski do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

28 marzec 2014 / Tekst

Prezes Zarządu Okręgowego PiS w Radomiu Marek Suski przesłał 28 marca list do Wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej Ewy Kopacz.

Marek Suski  zaapelował w liście do Ewy Kopacz, aby zobowiązała europosłów  PO do zaprzestania działań przeciwko petycji w sprawie podziału funduszy unijnych na Mazowszu, której procedowanie leży w interesie mieszkańców naszego regionu.

Oto treść listu:

W październiku 2013 r. parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej, złożyli do Komisji Petycji PE petycję w sprawie niesprawiedliwego i niezgodnego z zasadami polityki spójności podziału środków z funduszy europejskich w latach 2007-2013. Wykazaliśmy, że prowadzona przez władze Województwa Mazowieckiego polityka podziału środków unijnych w latach 2007-2013, która miała wyrównywać szanse, doprowadziła do pogłębiania różnic rozwojowych między poszczególnymi subregionami Mazowsza.

Petycja, którą poparło 10 tysięcy mieszkańców Radomia i Ziemi Radomskiej, została uznana za zgodną z przepisami art. 20 i 227 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W dniu 20 stycznia 2014 r., podczas spotkania Koordynatorów Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, pomimo wyraźnego sprzeciwu ze strony pana Jarosława Wałęsy, - posła Grupy Europejskiej Partii Ludowej, członka Platformy Obywatelskiej, petycja została uznana za spełniającą wymogi formalne i dopuszczalną. Ponadto, jeszcze w tym dniu, uzyskała status trybu przyspieszonego.

27 stycznia 2014 r. delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zwróciła się do Komisji Petycji o wprowadzenie radomskiej petycji na marcową agendę. Dwa dni później Sekretariat Komisji Petycji wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o poparcie dla petycji. I tak, już 5 lutego 2014 r., tym razem już doradcy polityczni Komisji Petycji, pochodzący ze wszystkich frakcji Parlamentu Europejskiego zdecydowali, że spełnia ona niezbędne wymagania formalne i 19 marca została umieszczona w marcowej agendzie Komisji. Następnego dnia Koordynator Europejskiej Partii Ludowej - Peter Jahr, w imieniu EPP, przekazał do Sekretariatu Komisji wniosek o wycofanie radomskiej petycji  z marcowej agendy. W wyniku bezzwłocznej reakcji delegacji Prawa i Sprawiedliwości, Koordynator Grupy Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów - Giles Chichester  wysłał do Sekretariatu Komisji sprzeciw wobec wniosku EPP. Finalnie nie został on uwzględniony, ponieważ nie posiadał umocowania prawnego,
a radomska petycja utrzymała status trybu przyspieszonego. Oznacza to, że powinna zostać rozpatrzona do końca bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego. 

Dzięki sprawnym działaniom delegacji Prawa i Sprawiedliwości udało się uzyskać wymaganą liczbę głosów i 20 marca 2014 r. radomska petycja została rozpatrzona przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego. Procedura rozpatrywania przewidywała przedstawienie argumentów merytorycznych uzasadniających petycję. W naszym imieniu występował poseł do PE Janusz Wojciechowski. Po zakończeniu dyskusji Komisja uznała,
że sprawę należy zbadać i nadano jej dalszy bieg. Decyzja Komisji o utrzymaniu radomskiej petycji jako otwartej skutkuje rozpoczęciem procedury badania stanu faktycznego i analizy problemów w niej przedstawionych. Do władz województwa mazowieckiego zostanie wystosowane oficjalne pismo Przewodniczącej Komisji Petycji z wnioskiem
o ustosunkowanie się do petycji. Kolejnymi działaniami przewidzianymi w procedurze, o które wnioskował Janusz Wojciechowski, są: przygotowanie wizyty rozpoznawczej Parlamentu Europejskiego na Mazowszu oraz przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, w celu przesłuchania możliwie dużej liczby przedstawicieli zainteresowanych sprawą stron, a także przygotowanie sprawozdania Parlamentu Europejskiego. Z uwagi na zakończenie obecnej kadencji PE dalsze działania i procedury badania petycji będą przeprowadzone w przyszłej kadencji PE, o ile nie zostaną zablokowane przez europosłów PO i PSL, gdyż teoretycznie, na każdym etapie procedury, istnieje taka obawa. Jednakże, w przypadku otwarcia procedury rozpatrywania petycji, wymagałoby to wyjątkowo zmasowanej destrukcji.

Ze zdziwieniem i niepokojem obserwowaliśmy dotychczasowe działania przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Europejskiej Partii Ludowej, które miały na celu zablokowanie procedowania petycji w sprawie niesprawiedliwego podziału funduszy unijnych na Mazowszu. W tej sytuacji, nadzieją na poprawę losu mieszkańców naszego regionu, jest nieporadność w blokowaniu petycji przez przedstawicieli Pani partii.

Z dezaprobatą zwracamy się do Pani jako Wiceprezes PO, partii która
w nazwie ma słowo obywatelska, z pytaniem: dlaczego działacze PO blokują inicjatywę popartą przez 10 tysięcy mieszkańców Ziemi Radomskiej?

Czyżby motorem napędowym tych działań byli obawiający się procedur kontrolnych członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, w którym większość ma PO?

Stanowczo apelujemy do Pani, jako wiceprzewodniczącej PO,
aby zobowiązała Pani europosłów PO do zaprzestania działań przeciwko petycji, której procedowanie leży w interesie mieszkańców naszego regionu, w  myśl
z pewnością znanej Pani zasady: „po pierwsze nie szkodzić”.

Apelujemy do Pani o wspólną pracę na rzecz naszego regionu!

Marek Suski

Prezes Zarządu Okręgowego PiS w Radomiu

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

"Nie będę Julią"

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4