Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Jan I, papież i męczennik
Dziś jest: Środa, 18 maja 2022

REGION

Sieć szerokopasmowa ma operatora

wtorek, 18 sierpnia 2015 14:05 / Autor: Marcin Prejs
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Marcin Prejs
To kolejny etap realizacji największego zadania inwestycyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Samorząd wybrał operatora sieci, jaka powstała w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Swoim zasięgiem obejmuje ona także powiat konecki.
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego marszałek Adam Jarubas i członek zarządu Agata Binkowska podpisali umowę z operatorem infrastruktury. Umowa została podpisana z firmą Glenbrook Investments sp. z o.o., którą reprezentował pełnomocnik spółki Sławomir Palczewski. Umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem została zawarta na 10 lat. Współpraca Województwa Świętokrzyskiego z Glenbrook Investments sp. z o.o. przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym operator infrastruktury zaprojektuje, dostarczy i uruchomi warstwę aktywną regionalnej sieci szerokopasmowej niezbędną do świadczenia usług transmisji danych, w tym dostępu do sieci internet. W drugim, będzie odpowiedzialny za zarządzanie powstałą siecią i świadczenie usług hurtowych z jej wykorzystaniem.

Projekt, w swym zamierzeniu, ma służyć pobudzeniu rynku usług szerokopasmowych w miejscach, w których do tej pory dla operatorów dostępowych było to nieopłacalne. Wybudowana w ramach projektu sieć ma charakter szkieletowo-dystrybucyjny. Oznacza to, że jej głównym zadaniem jest stworzenie na poziomie gminy, tzw. punktu dostępu do usług hurtowych, natomiast by podłączyć konkretne gospodarstwa domowe do internetu konieczne jest zaangażowanie „operatorów ostatniej mili”, czyli lokalnych lub regionalnych firm telekomunikacyjnych, które przy wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (2014-2020) wybudują przyłącza od regionalnej sieci szerokopasmowej do klienta końcowego. Oznacza to, że regionalna sieć szerokopasmowa województwa świętokrzyskiego wybudowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (2007-2013) jest pierwszym krokiem w zapewnieniu powszechnego dostępu do Internetu na terenie województwa, drugi krok muszą zrobić operatorzy dostępowi. To oni będą głównym odbiorcą usług hurtowych oferowanych przez wybranego operatora infrastruktury.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wartość przedsięwzięcia to ponad 200 mln złotych. W ramach projektu wybudowano około 1414 km sieci światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych, 135 węzłów dystrybucyjnych. Inwestycja w zamierzeniu ma spowodować spadek cen za dostęp do internetu, stworzy również mieszkańcom nowe możliwości, m.in. do telepracy i e-learningu.

Prace przy budowie sieci zostały zakończone. W ramach projektu prowadzone są także szkolenia z podstawowej obsługi komputera i korzystania z sieci internet. Skierowane są do 998 osób z grupy 45+ na terenie całego województwa. Aktualnie zrekrutowano około 880 osób, z czego przeszkolono już około 600 osób.