Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY
Patron dnia: św. Jan I, papież i męczennik
Dziś jest: Środa, 18 maja 2022

REGION

Miliony dla Jedlni-Letnisko

środa, 19 sierpnia 2015 15:26 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
Magdalena Gliszczyńska
Do gminy Jedlnia-Letnisko trafi ponad 2,1 mln zł z UE. Będzie to zwrot kosztów poniesionych przy budowie kanalizacji i sieci wodociągowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 5,2 mln zł.
Dziś w delegaturze urzędu marszałkowskiego w Radomiu stosowne dokumenty w tej sprawie podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz wójt gminy Piotr Leśnowolski. – Kanalizacja i wodociągi to z punktu widzenia mieszkańców niezwykle potrzebne inwestycje. Widać, że władze gminy wiedzą, co jest dla mieszkańców ważne. Wpływ funduszy unijnych w gminie Jedlnia-Letnisko to także rozwój turystyki i infrastruktury drogowej. Jesteśmy na końcówce podpisywania umów w ramach RPO WM na lata 2007-2013, a lada moment rozpoczynamy konkursy na nowe programowanie. Dlatego życzę gminie nowych pomysłów – podsumował wicemarszałek Leszek Ruszczyk. 

– Pozyskanie kwoty ponad 2,1 mln złotych dzięki refundacji pozwoli na dalsze inwestycje kanalizacyjne, poprawiające standard życia mieszkańców naszej gminy – mówi wójt gminy Piotr Leśnowolski.  Za sprawą zrealizowanej inwestycji na terenie gminy Jedlnia-Letnisko wybudowano 14 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto projekt dotyczył również zwodociągowania wsi Maryno, a w miejscowościach Cudnów, Słupica i Aleksandrów uzupełniono istniejącą już sieć wodociągową. W efekcie powstało 11,47 km sieci wodociągowej.  Tego typu inwestycje cieszą mieszkańców, bo poprawiają komfort codziennego życia. Likwidacja szamb bezodpływowych to nie tylko wyższa jakość wody, ale też lepszy stan gleb. Poza tym skanalizowane i zwodociągowane tereny zyskują jako nieruchomości – stają się nie tylko bardziej atrakcyjne do zamieszkania, ale też do zagospodarowania ich na miejsca rekreacyjno-usługowego