Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Krzysztof, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Mirzec, Gadka
Dziś jest: Niedziela, 25 lipca 2021

REGION

Budżet dla Mazowsza uchwalony

poniedziałek, 19 grudnia 2016 15:27 / Autor: Michał Kaczor
Michał Kaczor

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2017 rok. Mazowsze wyda ponad 400 mln zł na inwestycje.

Województwo przeznaczy m.in. 411 mln zł na inwestycje oraz 357 mln zł na „janosikowe”. Podobnie jak w 2016 r. zarezerwowano środki na wsparcie organizacji pozarządowych.

Planowane dochody wyniosą ok. 2,35 mld zł, a wydatki 2,14 mld zł. W porównaniu do zeszłego roku Mazowsze będzie musiało zapłacić wyższe o 40 mln zł „janosikowe”. O ponad 160 mln zł mniej przeznaczy na inwestycje.

Wydatki inwestycyjne, jakie planują władze województwa w dużej mierze dotyczyć będą infrastruktury drogowej i lotniczej (213,5 mln zł), ochrony zdrowia (80,6 mln zł), kultury (13,6 mln zł) i oświaty (1,2 mln zł). Znajdą się także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych – 10,3 mln zł. 

Jak co roku znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są dotacje dla przewoźników kolejowych. W przyszłym roku wyniosą one w sumie 287 mln zł. Na dofinansowanie przewozów realizowanych przez spółkę Koleje Mazowieckie samorząd przeznaczy 255 mln zł, a przez Warszawską Kolej Dojazdową – 32 mln zł.

Atutem przyszłorocznego budżetu jest dodatni wynik finansowy, czyli tzw. nadwyżka budżetowa (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), która wyniesie aż 205 mln zł. Dzięki temu od przyszłego roku województwo zamierza rozpocząć wykup obligacji, który potrwa przez najbliższe trzy lata. Łączna wartość wykupu to blisko 400 mln zł. Zadłużenie województwa planowane na koniec 2017 r. zmniejszy się z tegorocznego 1,5 mld zł do 1,3 mld zł.

Na rozbudowę, modernizację i budowę nowych dróg Mazowsze przeznaczy w 2017 r. ponad 197 mln zł, z czego ponad 75 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020. Wśród największych inwestycji drogowych są m.in. budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w Lipsku do drogi wojewódzkiej nr 754, a także rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów – Szydłowiec.

Na inwestycje w ochronie zdrowia w 2017 r. władze Mazowsza przeznaczą ze środków własnych 80,6 mln zł. Największa inwestycja to dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” (18,8 mln zł) na dokończenie budowy szpitala w Ząbkach.

W budżecie znalazły się również środki na termomodernizację budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu.

W 2017 r. mazowieckie instytucje kultury otrzymają na inwestycje 13,6 mln zł, z czego blisko 8 mln zł zostało zabezpieczone na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020. Powstanie m.in. nowe ogrodzenie terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.