Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: święci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, męczennicy              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kierz Niedźwiedzi, Majdów
Dziś jest: Wtorek, 22 czerwca 2021

REGION

Policjanci podsumowali rok

środa, 15 lutego 2017 16:08 / Autor: Marcin Prejs
fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

Opoczyńscy policjanci podsumowali 2016 rok. Był on pracowity dla funkcjonariuszy i bezpieczny dla mieszkańców.  

Narada podsumowująca 2016 rok przeprowadzona została w sali konferencyjnej opoczyńskiej komendy policji. To właśnie tu naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych policji przedstawiali szczegóły dotyczące osiągniętych wyników. Grzegorz Fiderek, naczelnik opoczyńskiej drogówki.

Podsumowując przedstawione przez naczelników informacje Konrad Kobierski, komendant policji w Opocznie, podkreślił, że miniony rok był bezpieczny.

W naradzie podsumowującej miniony rok wziął udział Dariusz Walichnowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. Pochwalił on pracę opoczyńskich funkcjonariuszy.

A mogą czuć się bezpiecznie również dzięki dobrej współpracy miejscowej policji z funkcjonującymi tu służbami, instytucjami i samorządami.

W roku 2016 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opocznie wszczęli łącznie 1032 postępowania, to jest o 132 mniej niż w roku 2015. Wskaźnik wykrywalności ogólnej wynosi 80,8 proc.

W kategorii przestępstwa kradzieży mienia odnotowano spadek wszczętych postępowań. W 2016 roku policjanci wszczęli 164 postępowania, to jest o 45 mniej niż w roku 2015. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 48,8 proc.

W kategorii przestępstwa kradzieży z włamaniem w 2016 roku stwierdzono 89 przestępstw, tym samym odnotowano spadek o 13 czynów w porównaniu do roku 2015. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 46,7 proc. Odnotowano wzrost o 10,5 proc.

W 2016 roku zmniejszyła się liczba popełnionych w powiecie opoczyńskim przestępstw z kategorii rozbój, wymuszenie rozbójnicze, a jednocześnie wzrosła wykrywalność tego rodzaju czynów. W 2016 wszczęto 8 postępowań z tej kategorii, to jest o 2 mniej niż w roku 2015. Wskaźnik wykrywalności tych przestępstw wyniósł 90 proc.

W kategorii bójka i pobicie stwierdzono 11 przestępstw, wykrywalność w tej kategorii wynosi 80 proc.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze gospodarczym w 2016 roku, stwierdzono ich 108, wskaźnik wykrywalności wyniósł 95 proc.

W kategorii przestępstw narkotykowych stwierdzono 76 czynów. Policjanci zabezpieczyli 2255 grama substancji narkotykowej, co stanowi ponad 2 tysiące tzw. „działek”.

W 2016 roku opoczyńscy policjanci zatrzymali: 38 osób poszukiwanych listami gończymi, 48 osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia, 23 osoby poszukiwane do ustalenia miejsca pobytu. Na podstawie materiałów operacyjnych wszczętych zostało 53 postępowań.

W 2016 roku na drogach powiatu opoczyńskiego zaistniały 79 wypadki drogowe, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 100 osób zostało rannych. Odnotowano też 492 kolizje drogowe. Najwięcej zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym miało miejsce na drogach krajowych - 4 wypadki. Na drogach powiatowych zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym były 3, jeden wypadek na drodze wojewódzkiej.

W minionym roku efektywność opoczyńskich policjantów w zakresie ujęcia sprawców przestępstw na gorącym uczynku wyniosła 12,5 proc. przy progu satysfakcji wynoszącym 5,28 proc.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji wykonując zadania o charakterze patrolowo- interwencyjnym w obszarze zapobiegania i zdecydowanej eliminacji przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa osiągnęli wskaźnik na poziomie 35,59 proc.

Policjanci Wydziału Prewencji prowadzili szereg działań profilaktycznych, szczególnie ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ta sfera działalności realizowana była przy współpracy nauczycieli, pedagogów, jak też lokalnych instytucji. Oprócz spotkań z rodzicami, gronem pedagogicznym oraz dziećmi i młodzieżą w 2016 r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji KPP w Opocznie po raz kolejny zorganizowali i przeprowadzili XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie. Zrealizowano akcję „Na ratunek” wspólnie z ratownikami medycznymi Falck Medycyna Opoczno. Policjanci przeprowadzili także trzy debaty społeczne, a podczas wakacji brali udział w szeregu imprez organizowanych dla mieszkańców powiatu. Dodatkowo funkcjonariusze organizują dla uczniów rajd rowerowy, którego uwieńczeniem jest wspólne ognisko i rozmowy o bezpieczeństwie.

Dane z działalności policji opracowane na podstawie informacji KPP Opoczno.