Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Leonard Murialdo, prezbiter
Dziś jest: 30 marca 2020

REGION

Już tysiąc umów

poniedziałek, 10 lipca 2017 14:51 / Autor: Jakub Szczechowski
fot. http://www.mazovia.pl
Jakub Szczechowski

Licznik dobił do tysiąca. Tyle umów o dofinansowanie unijne zostało podpisanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

W ramach programu na lata 2014-2020 ogłoszonych zostało już 100 konkursów. Złożonych zostało 5410 wniosków. Tysiąc uzyskała unijne dofinansowanie. Tym samym rozdysponowana została niemal 1/3 pieniędzy. Do samorządów, przedsiębiorców i trzeciego sektora trafi niemal 2,4 mld zł. Cała pula to 8 mld zł. Przypomnijmy, że w obecnej perspektywie unijnej priorytety to: wzmacnianie innowacyjności regionu, rozwój e-usług, zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, transport oraz integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa i edukacja. – Środki unijne zmieniają Mazowsze. Efekty tych zmian widać na każdym kroku. Mimo, że udało nam się wynegocjować wysokie 8-miliardowe wsparcie, wartość składanych w konkursach wniosków za każdym razem znacząco przewyższa alokację. Ostatecznie wygrywają najlepsi. Jednak podsumowując ten pierwszy etap, należy stwierdzić, że nasi beneficjenci potrafią efektywnie korzystać ze wsparcia unijnego. Jakość wniosków jest coraz lepsza, a projekty, które są dzięki tej pomocy realizowane – coraz ciekawsze – mówi marszałek Adam Struzik.

Najwięcej pieniędzy dostają samorządy. 470 umów na 1,6 mld zł dotyczy wprowadzenia e-usług w urzędach i placówkach medycznych. 405 umów zawarli biznesmeni. To ponad 460 mln dofinansowania m.in. na bony innowacyjne, czyli nawiązanie współpracy z naukowcami, specjalistyczne doradztwo biznesowe, udział w międzynarodowych targach w celu zwiększenia eksportu produktów i usług, jak i projekty edukacyjno-szkoleniowe. Do organizacji pozarządowych trafi ponad 82 mln zł. 73 umowy nakierowane są edukację oraz integrację osób wykluczonych społecznie. Warto dodać, że ponad 300 mln zł trafi do m.in. uczelni, instytutów badawczych, izb gospodarczych, kościołów.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na ponad 1,1 mld zł. Informacje o nowych konkursach można znaleźć www.funduszedlamazowsza.eu.

Zapraszamy do nas: