Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

REGION

Marszałek Mazowsza w sprawie Modlina

środa, 17 stycznia 2018 18:26 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: pixabay
Elżbieta Warchoł

Oświadczenie Samorządu Woj. Mazowieckiego w sprawie sytuacji w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Oto treść oświadczenia: Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie od dłuższego czasu z niepokojem obserwuje sytuację w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o. powstałą w wyniku problemów z emisją obligacji na kwotę 60 mln zł. Według oceny województwa mazowieckiego dotychczasowe działania podejmowane przez jednego ze wspólników tj. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL), bez względu na ich subiektywną przyczynę,  należy uznać jako działania na szkodę Spółki oraz pozostałych wspólników Spółki, a w szczególności Województwa Mazowieckiego.

Brak zgody PPL na emisję obligacji w wysokości 60 mln zł, uniemożliwia spółce podjęcie niezbędnych inwestycji gwarantujących utrzymanie działalności lotniska. Planowane przez Spółkę finansowanie zewnętrzne, którego uzyskanie będzie możliwe w związku z emisją obligacji,  według wszelkich analiz i ocen, również banku emitenta, jest w pełni racjonalne i uzasadnione ekonomicznie z punktu widzenia interesów gospodarczych spółki. Brak zgody PPL na emisję obligacji jest zupełnie niezrozumiałe i nieuzasadnione, a ponadto spowodowało sytuację , w której po raz pierwszy spółka  nie była w stanie  zgromadzić niezbędnych środków finansowych do dokonania płatności wynikających z dotychczasowej obsługi zadłużenia i zmuszona była wystąpić do wspólnika województwa mazowieckiego z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie Umowy Wsparcia realizacji projektu „Uruchomienie Lotniska Komunikacyjnego poprzez  Modernizację Portu Lotniczego Warszawa Modlin z  10 stycznia 2012 r. (z późniejszymi zmianami). Dalsze utrzymywanie takiego stanu rzeczy tj. blokowanie przez PPL, koniecznych przedsięwzięć finansowych i inwestycyjnych w spółce stanowi realne zagrożenie niezakłóconego jej funkcjonowania, w tym  popadnięcia spółki w poważne kłopoty finansowe i utratę przez nią płynności finansowej, a w konsekwencji postępowanie upadłościowe i zwrot uzyskanych przez spółkę środków unijnych. Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego zaangażowanie finansowe w uruchomienie lotniska w Nowym Dworze Mazowieckim wynosi na dzisiaj około 400 mln zł (w różnych formach), nie może akceptować takiej sytuacji, w której jeden ze wspólników spółki prowadzi do zmarnotrawienia kilkuset milionów pieniędzy publicznych przeznaczonych na ważny publiczny cel tj. rozbudowę lotniska w Nowym Dworze Mazowieckim. Do chwili obecnej wyrażaliśmy przeświadczenie, że wszystkim wspólnikom spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. zależy na jej rozwoju i wszyscy wspólnicy będą wspierać podejmowane przez spółkę racjonalne przedsięwzięcia. Oświadczamy niniejszym, że Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmie wszelkie kroki ekonomiczne i prawne mające zapewnić dalszy rozwój lotniska w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jednocześnie województwo stoi na stanowisku, że jeśli Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” nie jest zainteresowane dalszym istnieniem i rozwojem lotniska w Nowym Dworze Mazowieckim powinno odsprzedać swoje udziały na rzecz pozostałych wspólników lub podmiotu trzeciego gwarantującego rozwój lotniska”. (za: UM Mazowsza)

Zapraszamy do nas: