Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: święci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, męczennicy              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kierz Niedźwiedzi, Majdów
Dziś jest: Wtorek, 22 czerwca 2021

REGION

Rolniku! Uważaj podczas prac polowych

niedziela, 29 kwietnia 2018 10:05 / Autor: Michał Kaczor
Michał Kaczor

Rozpoczął się sezon prac polowych. Policja i KRUS apelują o ostrożność, bo o wypadek nietrudno.

Wiosna to czas wzmożonych prac na gospodarstwach rolnych. To też ryzyko wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Chodzi tu przede wszystkim o niewłaściwe przygotowanie maszyn rolniczych i nieprawidłową obsługę.

Policja apeluje, żeby nie wykonywać prac przy nadmiernym zmęczeniu i zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z maszyn.

KRUS natomiast przypomina, że maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie osłony. Wychodzić z ciągnika należy twarzą w kierunku maszyny, a wcześniej wyłączyć silnik. Wszelkie naprawy trzeba oczywiście wykonywać przy wyłączonym napędzie. Nie wolno również przewozić osób na ładunkach, błotnikach i zaczepach ciągników. Przy pracy na wysokości należy zachować szczególną ostrożność. Przypomnijmy, ze najczęstszą przyczyną wypadków na gospodarstwach rolnych są właśnie upadki. Przed pracą należy założyć odzież ochronną.

Cezary Nobis, dyrektor Centralnego Biura Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwraca uwagę na konieczność stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej i przerw w pracy na gospodarstwie.

W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego większość dotyczyła upadków.

Należy też uważać na dzieci przy pracach polowych. KRUS przypomina, że niektórych prac nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Są to:

- kierowanie ciągnikami rolniczymi,

- obsługa maszyn rolniczych, a w szczególności kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych,

- przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych,

- angażowanie do pomocy przy sprzęganiu i przebywanie pomiędzy ciągnikiem a sprzęganą maszyną,

- przebywanie na pomostach załadunkowych siewników i sadzarek do ziemniaków w czasie pracy maszyn,

- obsługa ładowaczy i podnośników,

- uczestniczenie w przerzynaniu drewna pilarką tarczową,

- prace z użyciem pilarek łańcuchowych,

- prace związane ze ścinaniem drzew, ściąganiem drzew zawieszonych, załadunkiem i rozładunkiem drewna,

- prace związane ze ścinką i rąbaniem drewna,

- obsługa zwierząt o dużej masie ciała,

- załadunek i rozładunek zwierząt,

- prace przy spawaniu elektrycznym i gazowym,

- prace z użyciem substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie, a przede wszystkim z użyciem nawozów, substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin,

- prace z użyciem rozpuszczalników organicznych,

- rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania,

- prace w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróżnianie zbiorników szamb, wywóz gnojówki i gnojowicy,

- prace na wysokości,

- prace w wykopach ziemnych,

- prace w szkodliwych warunkach, w tym w hałasie i zapyleniu,

- prace obciążające układ kostno-stawowy, dźwiganie i przenoszenie.