Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Innocenty I, papież              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Jastrząb
Dziś jest: Wtorek, 27 lipca 2021

REGION

Wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza

czwartek, 10 maj 2018 13:21 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Michał Słaby
Weronika Chochoł

Przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele administracji publicznej spotkali się, by sprecyzować potrzeby firm w zakresie wsparcia działań badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji po roku 2020.

Wydarzenie było punktem wyjścia dla określenia obszarów i mechanizmów, które powinny znaleźć się w nowych programach operacyjnych, aby zapewnić rozwój inteligentnej specjalizacji Mazowsza. W ramach konferencji podsumowane zostały dotychczasowe działania samorządu województwa wspierające rozwój innowacyjności regionu w okresie 2014-2017. Określone zostały również nowe wyzwania.

- Odpowiedzialna polityka rozwoju wymaga szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy instytucjami sfery publicznej i prywatnej, włączającej we wspólne działania podmioty administracji publicznej, przedsiębiorców i sfery nauki. Współpracy opartej na partnerstwie, łączeniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia w realizacji wspólnych celów. Dlatego niezwykle istotna jest możliwość spotkania przedstawicieli różnych środowisk i przedyskutowania najbardziej aktualnych wyzwań rozwojowych. I takie właśnie działania od wielu lat podejmuje samorząd województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że również dzięki naszemu wsparciu organizacje otwierają się na współpracę międzysektorową i stają się bardziej innowacyjne. - mówi Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego.

Sesję plenarną otworzyło wystąpienie Renaty Calak, zastępcy dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, następnie głos zabrał Marcin Wajda z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Konferencja była też okazją dla podmiotów regionalnego systemu innowacji na ukierunkowanie ich przyszłych działań zawodowych, jak i biznesowych, zgodnie z trendami wynikającymi z sytuacji ogólnoeuropejskiej, krajowej i lokalnej.

Uczestnicy wydarzenia, podczas sesji plenarnej, mieli okazję wysłuchać: Małgorzaty Szołuchały (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Michała Przybylskiego (PwC), Tomasza Zegara (Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie), Renatki Krcovej (European Chemical Regions Network) oraz Pawła Packa (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.).

Sesje tematyczne poświęcone były następującym tematom: tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie, trendy rozwoju sektora chemicznego, innowacje w edukacji oraz przewidywania co do trendów rozwoju sektora bezpiecznej żywności. Równolegle do sesji plenarnej i debat tematycznych prowadzone były spotkania networkingowe kojarzące środowiska innowacyjne.