Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Krzysztof, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Mirzec, Gadka
Dziś jest: Niedziela, 25 lipca 2021

REGION

Ponad 800 tys. zł na aktywizację mazowieckiej wsi!

czwartek, 17 maj 2018 16:57 / Autor: Michał Kaczor
Michał Kaczor

Szkolenia, seminaria, imprezy promocyjno-targowe i wyjazdy studyjne. Ponad 800 tys. trafi do mazowieckich instytucji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konkurs rozstrzygneło biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wsparcie w wysokości 832 tys. zł trafi do 16 partnerów KSOW na aktywizację mazowieckiej wsi i jej mieszkańców. W sumie zgłoszonych było 50 projektów o łącznej wartości prawie 1,4 mln zł. Dzięki wsparciu zostanie zrealizowanych 36 przedwięwzięć.

Są to umowy, które wspierają inicjatywy lokalne na terenach wiejskich. Oczywiście zawsze jest trochę więcej wniosków, niż możemy dofinansować, ale tym razem na 832 tysiące złotych dofinansujemy inicjatywy - mówi wicemarszałek Janina Orzełowska.

- To są zadania realizowane na poziomie regionalnym. Część z nich jest realizowana co roku i to jest ciągłość, a z drugiej strony mamy świeże projekty, pokazujące nowe inicjatywy - dodaje wicemarszałek Orzełowska.

Wsparcie zostało przyznane w ramach siedmiu działań. LGD Zielone Mosty Narwi zorganizuje wyjazd studyjno-szkoleniowy (w ramach działania Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej). 12 przedsięwzięć, w tym m.in. konferencja pszczelarska, jesienny jarmark czy warsztaty serowarskie te inicjatywy okazały się najlepsze w działaniu Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Do beneficjentów tej kategorii trafi największa pula środków, bo w sumie ponad 317 tys. zł. Spośród 12 projektów 9 zrealizuje MODR Warszawa, a pozostali wybrani to Mazowiecka Izba Rolnicza, LGD „Razem dla rozwoju” i gmina Krasnosielc. Z kolei LGD „Przyjazne Mazowsze” zdobyło środki z działania Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji na przedsięwzięcie „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”.

Najwyżej punktowane projekty w grupie Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą przedstawili Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu na organizację V Jarmarku Raciąskiego, MODR Warszawa na organizację targów „Kurpiowskie Targi Rolnicze” w Ostrołęce i XIX Mazowieckich Dni Rolnictwa, Serock na udział w targach turystycznych Toruński Festiwal Smaków oraz Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie na organizację XVI Warszawskiego Święta Chleba. Wartość przedsięwzięć z tej grupy to ponad 100 tys. zł.

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej, dożynki w gminie Baboszewo czy IX Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw (LGD „Zalew Zegrzyński”) to przykładowe projekty z 9 najlepszych przedsięwzięć, które otrzymały wsparcie w ramach działania Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Wśród beneficjentów w tej grupie są również powiat sokołowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (który zaplanował projekt Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza) oraz gmina Klembów z pomysłem na nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w swojej gminie.

W ramach działania Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich do siedmiu partnerów KSOW trafi blisko 150 tys. zł. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć będą Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018 (organizatorem jest powiat siedlecki), Dożynki Gminne Drobin 2018 (organizatorem jest Drobin), Jarmark Łęski w Drobinie, konferencja pszczelarska „Dbajmy o pszczoły” (organizowana przez MODR Mazowsze), a także inicjatywy „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” (projekt Serocka), „Polskie rolnictwo jutro i dziś” (Mazowiecka Izba Rolnicza) czy „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich” (również MODR Mazowsze). Ten ostatni partner zorganizuje również w ramach innego działania (Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich) konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.