Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Ignacy z Loyoli, prezbiter             Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Łączany
Dziś jest: Sobota, 31 lipca 2021

REGION

Doświadczenie i troska o dobro powiatu

piątek, 05 października 2018 09:12 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł / Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Komunikacja, szpitale, szkolnictwo, ochrona środowiska, ale także odpartyjnienie powiatu radomskiego - to główne punkty, którymi chcą zająć się członkowie KW Forum Samorządowego, którzy kandydują na radnych powiatu radomskiego.

Forum zrzesza działaczy samorządów gminnych z powiatu radomskiego, którzy swoje doświadczenie w lokalnych społecznościach planują przenieść do Rady Powiatu. Deklarują bezpartyjność, a jednym z zadań, które przed sobą stawiają jest również odpartyjnienie Rady Powiatu. - Wykorzystujemy znużenie mieszkańców powiatu radomskiego tym, że powiatem radomskim zarządzają partie. Chcemy budować nową, bezpartyjną jakość - mówi Ireneusz Kumięga - lider Forum Samorządowego:

Program wyborczy Forum Samorządowego składa się z sześciu głównych punktów. Pierwszym z nich jest wspomniane odpartyjnienie powiatu. Kolejnym punktem, na który nacisk stawiają członkowie Forum to budowa, przebudowa i modernizacja dróg lokalnych. Forum dużą wagę przywiązuje również do dostępności i jakości usług medycznych świadczonych na terenie powiatu. Nie chodzi tu jednak jedynie o rozwiązanie problemów szpitali w Pionkach i Iłży, które działacze widzą w podzieleniu poszczególnych oddziałów na obydwie placówki, ale również o dostęp do opieki paliatywnej i geriatrycznej.

Działacze chcą również zwiększyć atrakcyjność szkół branżowych. Miałby one działać na terenie powiatu we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Zwracają także uwagę na konieczność stworzenia zwartego i kompleksowego systemu komunikacji obsługującej zarówno powiat jak i samo miasto Radom. Dla członków Forum Samorządowego ważna jest również kwestia ochrony środowiska. Jak zauważają, istnieje wiele ciekawych projektów, z których mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie, jednak barierą w pozyskiwaniu środków jest przygotowywanie wniosków oraz ich rozliczanie. Forum Samorządowe zapowiada stworzenie stanowiska menadżera, który będzie pomagał i rozwiewał wszelkie wątpliwości.

Podczas śniadania prasowego zaprezentowała się jedynie część Forum. Ireneusz Kumięga obok przedstawienia głównych założeń grupy zwrócił również uwagę na punkty, które jego zdaniem potrzebują naprawy. To przede wszystkim dostęp do opieki paliatywnej i geriatrycznej, który zdaniem samorządowca jest zdecydowanie za niski. - Samorządy powinny zająć się inicjatywą ks. Marka Kujawskiego i budową stacjonarnego hospicjum. - przekonuje.

Marek Janeczek trzykrotny burmistrz Pionek. - Chcę do samorządu powiatowego wnieść swoje doświadczenie i dynamikę. Będziemy dążyć do powołania dziennych domów seniora i miejsc dla osób niepełnosprawnych w postaci domów pomocy społecznej czy warsztatów terapii zajęciowej.

Henryk Rybak również z Pionek przez dwie kadencje był radnym powiatowym. Jako cel także stawia przed sobą działalność na rzecz służby zdrowia. - Powiatowe szpitale powinny zostać zachowane i zmodernizowane tak, by spełniać funkcję placówek nowoczesnych z rozszerzonymi oddziałami. Chodzi przede wszystkim o oddziały geriatryczne.

Maria Gryglewska z gminy Jastrzębia w wyborach do rady powiatu startuje po raz pierwszy. - Zależy mi na tym, by na wsiach powstała opieka dla osób przewlekle chorych w warunkach domowych, a także oddziały w szpitalach. Potrzebne są również ścieżki rowerowe. - wymienia kandydatka.

Wojciech Walczak przez 12 lat był wójtem gminy Jedlińsk. - Musimy pracować nad zaciśnięciem współpracy między Radomiem, a gminami powiatu radomskiego.

Cezary Drzewi z Iłży swoje doświadczenie z pracy w samorządzie gminy chce przenieść na budownictwo i ochronę środowiska. - Chcemy pomóc mieszkańcom powiatu w uzyskaniu środków na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. W powiecie jest możliwość wyznaczenia kompetentnych osób, które znają się na pozyskiwaniu środków, żeby służyły pomocą osobom zainteresowanym.

Arkadiusz Pięta jest radnym trzech kadencji gminy Kowala, wiceprzewodniczący rady gminy. - Jako wieloletni samorządowiec chciałbym, aby współpraca gmin ościennych i miasta Radomia wykorzystała nasze położenie - na przecięciu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych. Niektóre z naszych gmin mają duże obszary ziemi, które można zagospodarować na magazyny czy przetwórnie - przy wykorzystaniu środków unijnych.

Magdalena Kos radną rady miejskiej w Skaryszewie była przez 4 lata. - Myślę, że moje doświadczenie przede wszystkim jako przedsiębiorcy, ale również społecznika i samorządowca będę rozwijać jako radna Rady Powiatu Radomskiego.

Dorota Ołób reprezentuje gminę Kowala i Skaryszew. W wyborach startuje po raz pierwszy. - Nie mam takiego dużego doświadczenia jak moi przedmówcy, ale mam nadzieję, że to które posiadam pomoże nam w realizacji wspólnych celów.

Karol Michalec z gminy Jedlińsk od ponad sześciu lat współpracuje z samorządami w całej Polsce. - W Radzie Powiatu chciałbym przenieść dobre praktyki z innych regionów kraju do powiatu radomskiego.

Marcin Walczak z gminy Zakrzew kandyduje po raz pierwszy. - Chciałbym zrobić jak najwięcej dla gminy i powiatu, by jak najlepiej się rozwijały.

Mariusz Ruszkowski kandyduje z okręgu 4 - Jedlnia-Letnisko, Gózd. - Mam nadzieję, że mimo tego, że jesteśmy młodzi, ale silni duchem, coś nam się uda zawojować.

W sumie Forum Samorządowe wystawiło 37 kandydatów w całym powiecie radomskim.