Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Andrzej Apostoł
Dziś jest: Poniedziałek, 30 listopada 2020

REGION

Burmistrz zaprzysiężony

wtorek, 20 listopada 2018 16:04 / Autor: Marcin Prejs
fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

Zakończyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Opocznie nowej kadencji. Były ślubowania i wybory przewodniczących.

Pierwszą część obrad poprowadziła radna seniorka Jadwiga Figura. Po ślubowaniu radnych przeprowadzony został wybór przewodniczącego. Na to stanowisko stosunkiem głosów 14 do 7 wybrana została Anna Zięba, do niedawna wiceburmistrz miasta. Zapowiedziała ona, że zdobyte w urzędzie doświadczenie wykorzysta przy sprawowaniu powierzonej jej teraz funkcji.

Następnie ślubowanie złożył burmistrz Opoczna Dariusz Kosno.

Dariusz Kosno przyznał, że chwila złożenia ślubowania uświadomiła mu jak dużą odpowiedzialność bierze na swoje barki obejmując funkcję burmistrza. – Bo wiąże się ona z koniecznością rozwiązywania wielu problemów – mówił Dariusz Kosno. Zadeklarował także chęć współpracy. Po złożeniu ślubowania przez burmistrza prowadzenie obrad przejęła nowa przewodnicząca. Mimo sprzeciwu części radnych, porządek obrad rozszerzony został o wybór wiceprzewodniczących rady oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Koalicja PiS, OWS i Opocznianie, która ma w radzie większość (14 na 21 mandatów) przegłosowała kandydatury Zbigniewa Sobczyka i Jerzego Pręcikowskiego na wiceprzewodniczących rady. Również koalicja spośród swoich radnych wybrała przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług pokieruje Tomasz Rurarz (wiceprzewodniczący Wiesław Wołkiewicz), Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa został Andrzej Rożenek (wiceprzewodniczący Marek Statkiewicz). Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury pokieruje Robert Grzesiński (wiceprzewodnicząca Jolanta Łuczka-Nita), Komisją Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Marek Sijer (wiceprzewodniczący Mieczysław Wojciechowski), Komisją Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Tadeusz Brola (wiceprzewodnicząca Aneta Wdówka), Komisją Rewizyjną Tomasz Kopera (wiceprzewodniczący Robert Grzesiński), Komisją Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Kopera (wiceprzewodnicząca Jolanta Łuczka-Nita).

W 21-osobowej radzie znalazło się kilku debiutantów. Jednym z nich jest najmłodszy radny obecnej kadencji Jakub Biernacki. Jako radny chce zachęcić mieszkańców do współdecydowania o tym, co dzieje się wokół nich. Zapowiada też chęć współpracy i działania ponad podziałami.

Póki co opoczyńska rada jest mocno podzielona. Większość głosowań zakończyła się stosunkiem głosów 14 do 7. Jeżeli ten układ sił się nie zmieni, burmistrzowi trudno będzie forsować swoje pomysły. Póki co Dariusz Kosno potwierdził, że na swojego zastępcę powoła Andrzeja Kacprzaka. Sekretarzem miasta będzie tak jak dotychczas Tomasz Łuczkowski. Powiedział także, że w urzędzie obsadzone będzie również stanowisko drugiego wiceburmistrza. Nie chciał jednak póki co zdradzić, kto nim będzie.