Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista
Dziś jest: 21 września 2020

REGION

Szpital w Nowym Mieście inwestuje

poniedziałek, 03 grudnia 2018 11:13 / Autor: Monika Nowakowska
foto: mazovia.pl
Monika Nowakowska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą otrzyma wsparcie unijne na zakup sprzętu medycznego oraz aparatury specjalistycznej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma prawie 2 mln zł. dofinansowania. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz dyrektor szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą Joanna Czerwińska.

Inwestycja obejmie zakup aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia w obszarach: ginekologii i położnictwa oraz pediatrii i neonatologii. W ramach projektu zakupione zostaną: sterylizatory parowe, myjnia ultradźwiękowa, urządzenie do czyszczenia parą, myjnia dezynfektor, oftalmoskop specjalistyczny, aparat do znieczulenia ogólnego, diatermia chirurgiczna (argonowa), respirator, 2 kardiomonitory stacjonarno-przenośne, 2 aparaty EKG, tympanometr diagnostyczny, holter ciśnieniowy, 2 holtery EKG i 2 kardiotokografy. Łącznie zakupionych zostanie 19 jednostek sprzętu medycznego. Przedsięwzięcie obejmie także przebudowę infrastruktury technicznej m.in. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej oraz gazowej służącej dostosowaniu budynków do wymogów zakupionego sprzętu.

Dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Nowoczesna aparatura zwiększy możliwości szpitala w zakresie rozwoju opieki koordynowanej.