Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Krzysztof, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Mirzec, Gadka
Dziś jest: Niedziela, 25 lipca 2021

REGION

Decyzje dla kolejowej ósemki

wtorek, 18 grudnia 2018 08:19 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał dwie decyzje o lokalizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka–Radom. Dotyczą one odcinka pomiędzy 79. a 88. kilometrem (o długości prawie 9 km) oraz odcinka między 88. a 93. kilometrem (o długości ponad 2 km). Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

Linia nr 8 jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim i towarowym. To linia o znaczeniu państwowym. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku inwestora wydał kolejne już decyzje lokalizacyjne dla tej linii – na budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka–Radom, łącznie dla dwóch odcinków o długości: 8,9 km i 4,4 km. Prace związane z budową, przebudową i rozbudową w zakresie linii nr 8 będą prowadzone w powiecie radomskim na obszarze gmin: Jedlińsk (Bierwce, Bierwiecka Wola, Kruszyna, Lisów) i Jastrzębia (Lesiów, Owadów, Wola Owadowska).

W zakresie inwestycji znajduje się wykonanie między innymi: podstacji trakcyjnej Bartodzieje wraz z budynkiem, budowa peronów i wiat peronowych, oświetlenie torowisk, peronów, rozjazdów, budowa dróg i przepustów drogowych, mostów kolejowych, nastawni w Lesiowie oraz przebudowa linii energetycznych.

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Mazowieckiego inwestycja powinna spełniać wymagania obejmujące ochronę interesów osób trzecich, a wszystkie obiekty powinny zapewniać bezpieczeństwo ich użytkowania, w tym również przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej zdolności ruchowej.

Linia kolejowa nr 8 łączy stację Warszawa Zachodnia ze stacją Kraków Główny Osobowy. Zakres prac określonych w decyzji obejmuje również dołączenie do istniejących torów kolejowych sieci i urządzeń linii kolejowej w zakresie zapewniającym ciągłość infrastruktury technicznej i prowadzenia ruchu kolejowego.

Decyzje Wojewody uwzględniają decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla tej inwestycji. Także Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Radomiu, zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie.