Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Wacław, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Lisów
Dziś jest: Wtorek, 28 września 2021

REGION

Marszałek Adam Struzik wiceprezesem Związku Województw RP

poniedziałek, 14 stycznia 2019 10:47 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: Urząd Marszałkowski Mazowsza
Elżbieta Warchoł

Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wybrany został zarząd Związku.

Radom szczepienia

– Serdecznie dziękuję za zaufania, którym mnie Państwo obdarzyli – powiedział po głosowaniu marszałek Adam Struzik – Jestem dumny, że wspólnie możemy służyć rozwojowi samorządności w Polsce. Rosnąca w siłę i wciąż zyskująca na znaczeniu w skali całego kraju samorządność dowodzi, jak wielki jest potencjał naszego społeczeństwa, które w sposób coraz bardziej aktywny i świadomy pragnie uczestniczyć w sprawowaniu władzy dotyczącej kwestii najważniejszych dla wspólnot lokalnych, w rozwiązywaniu najbardziej palących, ich zdaniem, problemów oraz wspierać rozwój małych ojczyzn.

Nowe otwarcie

Marszałek Adam Struzik podsumował także obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

– Dziś odbyło się pierwsze po wyborach samorządowych posiedzenie Związku Województw RP, w którym uczestniczył komplet delegatów – 64 osoby. Sytuacja jest ciekawa w wymiarze politycznym, stąd wybór zarządu miał kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania związku. Trudno sobie wyobrazić jego funkcjonowanie, gdyby był pat. Udało się jednak dojść do konsensusu i w tej chwili mamy w zarządzie trzy osoby związane z PiS-em – w tym dwóch wiceprezesów, i czterech ze środowisk związanych z Koalicją Obywatelską i PSL-em – prezesa, jednego wiceprezesa i dwóch członków zarządu – podsumowuje marszałek Adam Struzik. – Mimo różnych trudności i emocji politycznych oceniam to posiedzenie jako dobrze rokujące na przyszłość. Trzeba pamiętać, że związek jest ważną instytucją i w wymiarze wewnątrzkrajowym, i międzynarodowym, bo ma silną reprezentację w Komitecie Regionów w Brukseli, a tam wkraczamy w decydującą fazę prac nad nową perspektywą finansową, co z punktu widzenia naszych samorządów jest bardzo ważne. Mam też nadzieję, że związek będzie w tym pluralistycznym składzie bronił takich zasad jak dobro wspólne, solidarność, pomocniczość.

W obradach samorząd województwa reprezentowali także przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, wiceprzewodniczący Tomasz Kucharski oraz członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Czym jest ZWRP?

Powołany w 2002 r. Związek Województw RP to dobrowolne stowarzyszenie wszystkich polskich województw samorządowych.

Podstawowym działaniem związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Stowarzyszenie reprezentuje interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmuje inicjatywy służące  decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, a także inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie podejmuje również inicjatywy wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy województw. Podejmuje współpracę międzynarodową na poziomie regionów, co służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Jego najwyższą władzą jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 reprezentantów 16 województw – po 4 osoby z każdego województwa: marszałek, przewodniczący sejmiku oraz dwóch radnych. (za: Urząd Marszałkowski Mazowsza)