Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

REGION

Ile szpitale zapłacą za prąd?

środa, 16 stycznia 2019 20:12 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: J. Michniewicz za UM Woj. Mazowieckiego
Elżbieta Warchoł

Tematem zainteresowała się sejmikowa Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Sprawa dotyczy także Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu , gdzie stawki za energię wzrosły o około 50 procent!

Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Mazowsza rozmawiała o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, których organem prowadzącym lub właścicielem jest województwo mazowieckie. Szczególną uwagę radni zwrócili na wzrost cen prądu.  – Część podmiotów leczniczych miało umowy wieloletnie, co spowodowało, że w 2019 r. mają dotychczasową stawkę za energię elektryczną. W tych przypadkach podmioty lecznicze nie przewidują, co do zasady, wzrostu kosztów związanych z funkcjonowaniem, jeżeli chodzi o koszty zakupu energii – zaznaczyła dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Monika Sokulska. W przypadku podmiotów, którym umowy kończyły się w 2018 r. i zostały zawarte nowe umowy z dostawcami, stawki wzrosły o kilkadziesiąt procent. Dla przykładu w:

  • Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Siedlcach – wzrost stawki za energię o około 60 proc.,
  • Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – wzrost stawki za energię o około 50 proc.,
  • Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie – wzrost stawki za energię o około 63 proc.,
  • Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym – wzrost stawki o około 35 proc.

Są też szpitale, którym nie udało się rozstrzygnąć postępowań przetargowych m.in. z powodu braku ofert np. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie.

Ceny prądu rozstrzygnie ustawa

Podmioty lecznicze czekają na decyzje dostawców w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. obniżkę akcyzy na prąd z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, obniżkę opłaty przejściowej oraz „zamraża” detaliczne ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie z 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z tą ustawą, umowy na dostawy energii elektrycznej w 2019 r., które zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, będą musiały być do 1 kwietnia br. skorygowane do poziomu z połowy 2018 r. Korekta cen dotyczyć będzie rachunków obejmujących okres od 1 stycznia 2019 r. Natomiast sprzedawcy energii elektrycznej, którzy w 2019 r. kupią ją na rynku drożej niż ustalona cena sprzedaży, dostaną zwrot utraconego przychodu z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który zarezerwowano 4 mld zł. Pieniądze te pochodzić będą w 80 proc. ze sprzedaży w 2019 r. przez rząd dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2.

Zapraszamy do nas: