Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Andrzej Apostoł
Dziś jest: Poniedziałek, 30 listopada 2020

Opoczno

Obligacji nie będzie

poniedziałek, 30 września 2019 20:19 / Autor: Marcin Prejs
fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

Opoczyńscy radni nie zgodzili się na emisję obligacji w wysokości 30 mln zł.

Z propozycją emisji obligacji wystąpił burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. Argumentował, że potrzeb jest bardzo wiele. Mówili o nich sami mieszkańcy podczas spotkań w poszczególnych sołectwach gminy. Chodzi głównie o budowę dróg, ale także termomodernizację budynków szkół i przedszkoli oraz kanalizację. – W gminie brakuje jeszcze 80 km sieci kanalizacyjnej. To jedno z najpilniejszych zadań do realizacji – mówił. Na te zadania trzeba dodatkowych pieniędzy. Ich źródło burmistrz wskazywał właśnie w obligacjach. Tłumaczył równocześnie, że podejmując uchwałę w sprawie emisji obligacji, miasto nie zaciąga od razu zobowiązania na 30 mln zł. – Państwo za każdym uchwalając budżet na rok 2020 i 2021, będą decydować o tym, czy te obligacje emitujemy czy nie – wyjaśniał Dariusz Kosno.

Propozycja burmistrza zakładała emisję obligacji w latach 2019-2021. W tym roku budżet gminy miałby zostać zasilony kwotą do 9 mln zł. W następnych odpowiednio 10 i 11 mln. Wykup obligacji był zapisany na lata 2026-2031, przy czym istniała możliwość wcześniejszego wykupu, gdyby w budżecie pojawiły się na to środki. Jako ewentualne źródło wcześniejszej spłaty obligacji Dariusz Kosno wskazywał pieniądze ze sprzedaży gruntów. Chodzi o tereny inwestycyjne zlokalizowane przy obwodnicy i w sąsiedztwie przystanku Opoczno Południe. Z uwagi na to, że nie są nimi zainteresowani inwestorzy, zdaniem burmistrza, te tereny należałoby przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

Argumentacja burmistrza nie przekonała jednak jego oponentów. Ich zdaniem należy skutecznie zabiegać o inwestorów, którzy tu lokowaliby swoje firmy, a okolicznym mieszkańcom stworzyliby miejsca pracy. Wskazywali także na bardzo dobre położenie terenów inwestycyjnych. Ich zdaniem należy wykorzystać ten atut i otworzyć obrzeża Opoczna na inwestorów, a nie deweloperów.

Opozycji nie przekonały również same argumenty dotyczące emisji obligacji, a zwłaszcza ich wysokość. Ich zdaniem emisja kolejnej transzy obligacji może być dla samorządu niebezpieczna. Dali temu wyraz w głosowaniu. Za uchwałą w sprawie emisji obligacji głosowało 7 radnych, 9 było przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Przeciwko wnioskowi głosowali przede wszystkim radni PiS. – Radni głosowali zgodnie ze swoim przekonaniem – mówi przewodnicząca Anna Zięba z PiS. – Jesteśmy otwarci na propozycje w zakresie innej kwoty – dodaje, wyjaśniając, że jej zdaniem emisja obligacji na poziomie 30 mln zł sprawiłaby, że gmina zadłużyłaby się na niebezpiecznie wysoki poziomie.

Podczas obrad radni zgodzili się na przekazanie gruntów przy ul. Kwiatowej na rzecz Skarbu Państwa. Na działce ma powstać nowa siedziba KRUS. Uchwała ta już nie wzbudziła takich emocji u radnych jak poprzednia. Przyjęli ja jednogłośnie.