Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Tomasz Apostoł
Dziś jest: 03 lipca 2020

REGION

Przedszkola z dodatkowymi pieniędzmi

wtorek, 26 listopada 2019 10:31 / Autor: Weronika Chochoł
fot. pixabay.com( _Alicja_)
Weronika Chochoł

Ponad 16 milionów złotych trafi do przedszkoli w województwie mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wśród placówek, które otrzymają dofinansowanie znalazły się również przedszkola z regionu radomskiego.

Dzięki pieniądzom w przedszkolach powstaną nowe miejsca, również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach środków będą odbywać się dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej.

- Przedszkole jest bardzo ważnym etapem w edukacji i rozwoju dzieci, dlatego niezwykle istotne jest, aby każdy mały Mazowszanin miał możliwość skorzystania z tej szansy. Wybrane do dofinansowania projekty dają taką szansę szczególnie dzieciom na przykład z autyzmem, cukrzycą, Zespołem Aspergera czy z innymi niepełnosprawnościami, do przyjęcia których dotychczas wiele placówek nie było przygotowanych - mówi Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i dodaje: - Kontakt z innymi dziećmi, udział w zajęciach oraz indywidualnie opracowane wsparcie terapeutyczne pomogą im pokonywać ograniczenia i zapewnią lepszy start w przyszłość. Nowe miejsca dla maluchów tworzone będą również w miejscowościach, w których dostęp do przedszkoli jest ograniczony.

Wśród czterdziestu placówek, które otrzymały dofinansowanie znalazły się również przedszkola z subregionu radomskiego:

  • Gmina Miasta Radomia - Malucha wsparcie na starcie - 296 198,00
  • Gmina Zwoleń - Maluchy na start! - 281 117,60
  • Przedszkole Niepubliczne "Hania" - "Małe Zakrzewiaki" - 268 000,00
  • Gmina Jastrzębia -utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - 326 000,00
  • Gmina Kowala - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy 530 568,56

W 40 dofinansowanych projektach zaplanowano szeroki zakres zadań. Do utworzenia nowych lub przystosowania dla dzieci z niepełnosprawnościami wcześniej istniejących miejsc, konieczne będzie niekiedy przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zakup mebli, wyposażenia i sprzętu, np. komputerowego czy multimedialnego. Uzyskane środki przeznaczone będą również na wyposażenie placów zabaw, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu, w tym także do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Łącznie 3310 maluchów skorzysta z dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne i wspierających rozwój. Będą to m.in. zajęcia matematyczne, przyrodnicze, muzyczne oraz wspierające kreatywność czy współpracę w grupie. W zależności od indywidualnie określonych potrzeb, dla najmłodszych zorganizowane będą zajęcia logopedyczne, muzyczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, integracja sensoryczna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne czy korekcyjno-kompensacyjne. Specjalistyczne zajęcia obejmą dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie to przykładowo dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, warsztaty taneczne i koncerty muzyczne o charakterze terapeutycznym, treningi umiejętności samoobsługowych czy społecznych.

Realizacja projektów oznaczać będzie również wzbogacenie warsztatu pracy przez ponad 200 nauczycieli przedszkolnych. Podwyższanie kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach dotyczyć będzie przede wszystkim pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami oraz współpracy z rodzicami.

Zapraszamy do nas: