Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Leonard Murialdo, prezbiter
Dziś jest: 30 marca 2020

REGION

Enea Wytwarzanie postawiła na fotowoltaikę

środa, 04 grudnia 2019 14:28 / Autor: Kamil Zapora
fot. Enea Wytwarzanie
Kamil Zapora

Enea Wytwarzanie zarządza największą w Polsce elektrownią na węgiel kamienny – Elektrownią Kozienice. Jednak Enea nie chce ograniczać się tylko do tego źródła energii. We wtorek miało miejsce podpisania listów intencyjnych w zakresie rozwoju energii odnawialnej z gminą Kozienice i powiatem przysuskim.

Polityka Unii Europejskiej w kwestii ograniczania emisji dwutlenku węgla wymusiła na krajach członkowskich różnorodne działania. Ich efektem jest rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, czyli transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansach energetycznych poszczególnych krajów stanowi ważny aspekt przyjętej strategii.

Grupa Enea również podejmuje działania mają służyć osiągnięciu nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Jednym ze sposobów mają być inwestycje w farmy fotowoltaiczne.

We wtorek 3 grudnia w Enei Wytwarzanie odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych w zakresie rozwoju energii odnawialnej. Osobami podpisującymi dokumenty byli Tomasz Siwak - wiceprezes ds. strategii rozwoju, Marcin Łukasiewicz - wiceprezes ds. pracowniczych oraz Piotr Kozłowski - burmistrz gminy Kozienice i Marian Niemirski - starosta powiatu przysuskiego.

- Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego ma na celu rozwój naszej gminy poprzez inwestycje w atrakcyjne ekonomicznie i technologicznie źródła energii odnawialnej. Deklarujemy chęć współdziałania z Enea Wytwarzanie - powiedział Piotr Kozłowski, Burmistrz Gminy Kozienice.

- Cieszymy się, że możemy wspólnie z Eneą Wytwarzanie uczestniczyć w programie mającym na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii na terenach powiatu przysuskiego. Inicjatywa pozwoli podjąć działania zmierzające do utworzenia wizerunku silnego regionu, na terenie którego będą realizowane wspólne projekty wynikające z konkretnych potrzeb związanych z odnawialnymi źródłami energii – powiedział Marian Niemirski, starosta powiatu przysuskiego.

Rozwój fotowoltaiki ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju pokrywając zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie letnim, gdy prognozowany jest znaczny wzrost zapotrzebowania.

Farmy fotowoltaiczne stają się atutem wizerunkowym dla miejscowości w której funkcjonują. Rejony ich lokalizacji oceniane są jako nowoczesne, przyjazne nowym technologiom i nowym inwestorom. Ponadto projekty fotowoltaiczne umożliwiają łączenie produkcji energii z odnawialnych źródeł z nauką, edukacją czy turystyką.

Zapraszamy do nas: