Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny
Dziś jest: 17 lutego 2020

Mazowsze

Największy budżet w historii Mazowsza

dzisiaj, 15:17 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

3,7 mld zł po stronie wydatków i aż 1,2 mld zł na inwestycje. Tak przedstawia się budżet na 2020 roku, ktory został dzisiaj przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Według marszałka Adama Struzika będzie to najlepszy budżet w 21-letniej historii województwa mazowieckiego. - 3,7 mld zł to dziesięć razy więcej niż w pierwszym budżecie z 1999 r. Mazowsze dzięki środkom własnym i funduszom unijnym dokonało olbrzymiego awansu cywilizacyjnego. Nasz PKB za 2017 r. wyniósł 104 mld euro, czyli dwa razy więcej niż np. Bułgaria – 52 mld euro – zauważał marszałek Struzik.

Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2020 r. wyniesie 592 mln zł.

- Ten budżet tylko potwierdza, że sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna. Środki, którymi dysponujemy nie tylko pozwolą na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej. Dużą pulę, bo aż 110 mln zł przeznaczymy po raz kolejny na programy wsparcia dla gmin, sołectw i jednostek OSP. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Dlatego w przyszłym roku, w ramach niektórych programów do rozdysponowania będzie dwa razy tyle środków, co w roku bieżącym – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zaplanowane przez samorząd województwa mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2020 r. dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ok. 617 mln zł. Ponad 498,8 mln zł zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 30 mln zł na wsparcie dróg gminnych i powiatowych. Blisko 242,3 mln zł pochłoną natomiast inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 112 mln zł w instytucjach kultury. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 371 mln zł. Ponad 110 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na programy wsparcia dla mazowieckich gmin, powiatów i jednostek OSP.

DROGI

– Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich w przyszłym roku przeznaczymy ponad 498 mln zł. Część to kontynuacja rozpoczętych już projektów. Ale są i takie inwestycje, których realizację rozpoczniemy w przyszłym roku. Wśród nich rozbudowa drogi Chorzele-Myszyniec czy długo wyczekiwana budowa drogi do węzła Wołomin na trasie S-8. Jednym z największych projektów będzie budowa obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Jednym słowem nie zwalniamy tempa – podsumowuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wśród największych inwestycji znalazły się:

budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego – 80 mln zł;budowa tunelu drogowego oraz drogi wojewódzkiej w Sulejówku – 25,5 mln zł;przebudowa drogi wojewódzkiej Klwów-Szydłowiec – 12 mln zł;

ZDROWIE

W przyszłym roku na modernizacje infrastruktury medycznej i zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczymy aż 242 mln zł. Myślę, że jednym z najważniejszych projektów zdrowotnych, które będziemy realizowali to utworzenie ośrodków udarowych w naszych szpitalach w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i w Ciechanowie. Obecnie na całym Mazowszu są tylko trzy takie ośrodki – dwa w Warszawie i jeden w Grodzisku Mazowieckim – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Największe planowane inwestycje to:

modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym – 23 mln zł;zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,9 mln zł;przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,4 mln zł;utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,2 mln zł;modernizacja pawilonu szpitalnego nr 5 w SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu – 5 mln zł;

KULTURA

Ponad 112 mln zł przeznaczymy w przyszłym roku na modernizację i doposażenie naszych placówek kulturalnych. W planach jest m.in. rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza czy budowa nowych obiektów administracyjno-muzealnych na potrzeby Muzeum Gombrowicza we Wsoli. W przyszłym roku będziemy także kontynuować rozpoczęte już projekty m.in. modernizację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w Radomiu, skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego czy rozbudowę Muzeum Mazowieckiego w Płocku – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Największe planowane inwestycje to:

modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 3,8 mln zł;budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 3 mln zł;modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (Muzeum Wsi Radomskiej) – 1,7 mln zł;

PROGRAMY WSPARCIA

To, jakim zainteresowaniem cieszyły się w bieżącym roku nasze programy wsparcia przerosło nasze oczekiwania. Na szczęście udało nam się dofinansować praktycznie wszystkie projekty, które zostały do nas zgłoszone. Często podczas spotkań z samorządowcami słyszę, jak wielkie mają potrzeby, na których realizację po prostu nie mają pieniędzy. Stąd nasza decyzja, aby w przyszłym roku zwiększyć pulę środków m.in. na tworzenie i modernizację pracowni informatycznych i językowych, a także na działania proekologiczne – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP władze Mazowsza przeznaczą w 2020 r. ponad 110 mln zł. W przyszłym roku realizowane będą:

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł;Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 10 mln zł;Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanych i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6 mln zł;Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł;Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – 1 mln zł.

Zapraszamy do nas:
stats counter