Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Innocenty XI, papież
Dziś jest: 12 sierpnia 2020

Radomskie

Powiat współpracuje z leśnikami

piątek, 10 stycznia 2020 11:18 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Monika Nowakowska

Lasy prywatne na terenie powiatu radomskiego znalazły się pod opieką dwóch Nadleśnictw Lasów Państwowych. Teraz ich właściciele będą mogli legalnie pozyskiwać drewno, a także uzyskiwać porady specjalistów w zakresie racjonalnej gospodarki leśnej - takie są założenia porozumienia z leśnikami, które właśnie podpisał starosta radomski.

Porozumienia zostały podpisane z Jerzym Jackiem Karaśkiewiczem, nadleśniczym Nadleśnictwa Radom oraz Tadeuszem Misiakiem, nadleśniczym Nadleśnictwa Marcule i dotyczą prowadzenia w imieniu starosty spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (czyli lasach prywatnych). Nadzór nad prawidłową gospodarką leśną jest prowadzony na terenie miast i gmin wchodzących w skład powiatu radomskiego na obszarze 12 740 hektarów.

- Racjonalna gospodarka leśna jest obecnie bardzo ważną kwestią, ponieważ dotyczy zasobów naturalnych, z których powinny korzystać również kolejne pokolenia. Nadzór nad lasami niepaństowymi jest zadaniem własnym powiatu, które powierzamy specjalistom, czyli przedstawicielom Lasów Państwowych. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy powiatu, będący właścicielami lasów – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Podpisane porozumienie dotyczy przede wszystkim nadzoru wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu, niestanowiących własności Skarbu Państwa, cechowania drewna pozyskanego w lasach prywatnych oraz wystawianie ich właścicielom dokumentów, stwierdzających legalność pozyskania tego drewna, a także dokonywania czynności zobowiązujących właścicieli do wykonania określonych zadań hodowlano – gospodarczych.

W ramach realizowanych zadań Nadleśnictwa zapewniają również dyżury specjalistów do spraw lasów nadzorowanych w gminach powiatu nie mniej niż raz w miesiącu.

Zapraszamy do nas: