Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Franciszek z Paoli, pustelnik
Dziś jest: 02 kwietnia 2020

Mazowsze

Prawie 3 mln zł do dyspozycji mieszkańców regionu radomskiego

piątek, 28 lutego 2020 07:14 / Autor: Michał Kaczor
fot. Michał Kaczor/Radio Plus Radom
Michał Kaczor

2 marca ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Na propozycje mieszkańców regionu radomskiego samorząd województwa przeznaczył pulę 2,6 mln zł.

25 milionów złotych jest do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). Dla subregionu radomskiego samorząd przeznaczył 2,6 mln zł.

- To jest rzecz, którą robimy po raz pierwszy, ale wzorujemy się na sprawdzonych metodach działania budżetów obywatelskich miast. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mieli możliwość współdecydowania, jakie inwestycje będą realizowane - mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Z puli 25 mln złotych 20 mln jest przeznaczonych na pulę podregionalną, a 5 mln zł na projekty ogólnowojewódzkie.

- Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza. Liczę na to, że będą również w szerszym kontekście oddziaływały na mieszkańców subregionu radomskiego - dodaje wicemarszałek.

Warto podkreślić, że nie ma ograniczeń wiekowych przy składaniu projektów. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy może zgłosić dowolną liczbę propozycji.

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy, remontów czy zakupu sprzętu, ale także tzw. projekty miękkie, czyli warsztaty, czy zajęcia sportowe itp.

- Na każdą inwestycję trwałą budżet obywatelski może przeznaczyć około 1 mln złotych, a na projekty miękkie 200 tys. zł - tłumaczy Leszek Przybytniak, radny sejmiku województwa mazowieckiego.

Projekty muszą dotyczyć zadań własnych województwa, np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Musza być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa.

Nabór projektów ruszył 2 marca i potrwa do 31 marca. Od 1 kwietnia do 29 maja projekty będą poddane ocenie. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia 2020 roku.

Zapraszamy do nas: