Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: WIELKI CZWARTEK
Dziś jest: 09 kwietnia 2020

Mazowsze

Mazowieckie zabytki z szansą na dotację

czwartek, 30 stycznia 2020 17:42 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Sześć milionów złotych przeznaczy w tym roku samorząd województwa mazowieckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane regionalnych zabytków. Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, aplikować będzie można do 27 lutego.

O dotację może starać się każdy właściciel bądź posiadacz zabytku wpisanego do rejestru. Wniosek może złożyć również osoba, która posiada taki zabytek w trwałym zarządzie, a także ma tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Uzyskane z budżetu samorządu pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dzięki dotacji możliwe będzie m.in: sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzanie badań konserwatorskich lub architektonicznych ale również opracowanie dokumentacji czy programu prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

Jednak nie tylko dokumentacja może zostać dofinansowana, ale również prace mające na celu zabezpieczenie zabytków. W ramach dofinansowania możliwe są także m.in.: odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego.

Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Do składania wniosków do programu zachęca Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik:

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych (na płycie CD, DVD lub innym nośniku) wraz z załącznikami do czwartku, 27 lutego. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można tutaj. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod nr tel. (22) 59-79-521, (22) 59-79-522, (22) 59-79-119, (22) 59-79-230.

Zapraszamy do nas: