Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: św. Dionizy, biskup i męczennik
Dziś jest: 08 kwietnia 2020

Opoczno

Młodzi radni w Drzewicy

poniedziałek, 03 lutego 2020 11:08 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Urząd Miejski w Drzewicy
Marcin Prejs

Odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy. Uczniowie odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli też ślubowanie.

W historycznym posiedzeniu wzięło udział 14 z 15 radnych wybranych podczas grudniowych wyborów przeprowadzonych we wszystkich szkołach działających na terenie gminy Drzewica: Iga Bogatek, Oliwia Magdalena Jura, Jakub Białek, Kacper Jan Grzegorczyk, Maja Beeger, Jakub Piotr Grzegorczyk (wszyscy Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy), Jakub Wróblewski (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych), Marta Białek (Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie), Martyna Anna Kowalska (Szkoła Podstawowa w Brzustowcu), Kinga Aleksandra Matysiak (Szkoła Podstawowa w Idzikowicach) oraz Maciej Jan Grudziecki, Jakub Kamil Gwóźdź, Martyna Łucja Oracz i Martyna Pawul (wszyscy Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy). Wybory do rady wygrała również Aleksandra Maria Sobczyk (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych).

Młodzieży towarzyszyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych Gminy Drzewica, urzędnicy, opiekunowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele. Za stołem prezydialnym zasiedli: przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy Dorota Wiktorowicz, zastępca burmistrza Dominik Niemirski – koordynator wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Jakub Gwóźdź, który prowadził sesję. Funkcję sekretarza obrad pełniła Maja Beeger.

Burmistrz Janusz Reszelewski oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wiktorowicz wręczyli szkolnym koordynatorom wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej oficjalne podziękowania za współpracę przy realizacji projektu. Najbardziej podniosłym punktem obrad było złożenie ślubowania przez młodzieżowych radnych. W dalszej części sesji zebrani zapoznali się z przebiegiem szkolnych kampanii wyborczych i działań projektowych, a także wynikami wyborów. Radni podjęli również uchwały dotyczące ustalenia składów osobowych komisji stałych. Młodzi radni działać będą w komisjach: budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego; oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych oraz rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Zapraszamy do nas: