Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
CZŁOWIEK Z BLISKA
Małgorzata Świtała
Patron dnia: św. Franciszek z Paoli, pustelnik
Dziś jest: 02 kwietnia 2020

REGION

Walka z wirusem (ASF) u dzików w Powiecie Opoczyńskim

poniedziałek, 10 lutego 2020 11:48 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto za: Starostwo Powiatowe w Opocznie
Elżbieta Warchoł

Nie znaleziono żadnego martwego dzika ani jego szczątków.

Decyzją Komisji (UE) z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - tereny gmin Drzewica i Poświętne zostały objęte strefa ochronną (żółtą). Powyższy fakt nakłada na hodowców trzody chlewnej oraz administrację dodatkowe zadania oraz obowiązki mające na celu szybkie wykrycie, uniemożliwiające przeniesienie wirusa ASF na teren gospodarstw oraz jego dalsze rozprzestrzenianie.

28 stycznia 2020 roku na terenie powiatu przysuskiego, w okolicach miejscowości Antoniów, gmina Gielniów, znaleziono dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym u którego w wyniku badania laboratoryjnego potwierdzono obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W związku z bliskim sąsiedztwem miejsca znalezienia chorego dzika z granicą administracyjną powiatu opoczyńskiego i planowanymi zmianami w załączniku do Decyzji Komisji (UE), w którym określany jest zasięg występowania obszarów objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski w dniu 30 stycznia br. zwołał, w trybie pilnym, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym uczestniczyli m. in. przedstawiciele kół łowieckich i nadleśnictw. Podczas posiedzenia ustalono, że konieczne jest zorganizowanie przeszukiwań obszaru w promieniu 5 km od miejsca znalezienia dzika zarażonego wirusem ASF.

Na terenie powiatu przysuskiego przeszukiwania te organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze ze służbami Starosty Przysuskiego i Gminy Gielniów.

Na terenie powiatu opoczyńskiego za koordynacje tych działań odpowiada Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie wraz ze służbami Starosty Opoczyńskiego i Burmistrza Miasta Drzewica. W dniu 3 lutego br. Burmistrz Drzewicy zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli m. in. przedstawiciele: kół łowieckich, nadleśnictwa przysuskiego, wojsk obrony terytorialnej jak również Starostwa. Ustalono przeszukiwanie obszaru o promieniu 5 km od miejsca znalezienia zarażonego wirusem ASF dzika w celu zebrania zwłok dzików lub ich szczątków na dzień 8 lutego br. oraz określono obowiązki poszczególnych służb.

W zorganizowanym przeszukiwaniu obszaru udział wzięło 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 30 myśliwych z Koła Łowieckiego „Gerlach” i „Knieja” oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Drzewica. Przeszukiwanie trwało ponad 8 godzin. Przeszukano teren takich miejscowości jak: Żardki, Żdżary, Zakościele, Dąbrówka, Werówka, Strzyżów, Drzewica, Augustów, Brzustowiec i Jelnia. Lasy i pola przeszukiwano zaczynając od strony północnej w kierunku południowym. Nie znaleziono żadnego martwego dzika ani jego szczątków. Jest to bardzo dobra informacja dla rolników i hodowców trzody chlewnej.

Starosta Opoczyński Marcin Baranowski dziękuje wszystkim za udział i zaangażowanie w akcję przeszukania tego obszaru.

Służby weterynaryjne oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorują sytuację.(za: Powiat Opoczyński)

Zapraszamy do nas: