Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: NMP z góry Karmel - szkaplerz karmelitański
Dziś jest: 16 lipca 2020

Mazowsze

110 mln zł na programy wsparcia na Mazowszu

piątek, 21 lutego 2020 14:14 / Autor: Michał Kaczor
fot. Michał Kaczor/Radio Plus Radom
Michał Kaczor

Rozwój bazy sportowej, wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, aktywizacja sołectw czy wyposażenie pracowni szkolnych - to tylko część programów, które w tym roku uruchomi samorząd województwa mazowieckiego.

Na programy wsparcia samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w tym roku ponad 110 mln zł. O pieniądze mogą ubiegać się gminy, powiaty, a także organizacje pozarządowe.

- Ważne, żeby podkreślić, że to kolejne wsparcie. Przez lata brakowały tych instrumentów wsparcia. Odpowiedzieliśmy na sygnał samorządów, które zgłaszały do nas takie potrzeby. Dzisiaj dysponujemy dziesięcioma instrumentami wsparcia. Jest bardzo duże zainteresowanie. Warto podkreślić, że te instrumenty dotyczą wielu dziedzin - od edukacji, wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych, kwestii ekologii, wsparcia ważnych inwestycji po względem rozwoju województwa mazowieckiego - mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W tym roku będzie 10 programów wsparcia. 50 mln zł samorząd województwa przeznaczy na równomierny rozwój Mazowsza, 14 mln zł dla sołectw, 10 mln zł na obiekty sportowe, 10 mln zł na ochronę powietrza, 10 mln zł na pracownie przedmiotowe, 8 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych, 6 mln zł na remonty zabytków, 3 mln zł na remonty strażnic, 1 mln zł na ogródki działkowe i 1 mln zł dla kół gospodyń wiejskich.

- My jako samorząd patrzymy na równomierny rozwoj Mazowsza. Pragniemy tego, by na Mazowszu wszystkie regiony rozwijały się - mówi radny Leszek Przybytniak.

Radny Tomasz Śmietanka podkreśla, że te pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów, ale to dobry start dla równomiernego rozwoju.

Prawie 3 mln zł pozyskała w zeszłym roku gmina Skaryszew.

= Przede wszystkim z tych pieniędzy udało się zrobić Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, udało się też wybudować pumptrack, oprócz tego udało nam się wykonać pracownię językową w szkole i skorzystać z programu wsparcia, jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne. No i rzecz, która była największa, to 2 mln 150 tys. zł, której trwa realizacja, to budowa bulwarów w Skaryszewie - wylicza burmistrz Dariusz Piątek.

Tomasz Adamiec, wójt gminy Policzna, pozyskał prawie 800 tys. zł z samorządu województwa mazowieckiego.

6 milionów złotych samorząd Mazowsza przeznaczy na remonty zabytków. Nabór zgłoszeń trwa do 27 lutego br. Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i  robót budowlanych regionalnych zabytków. Tylko w ubiegłym roku dzięki środkom z  budżetu Mazowsza udało się przeprowadzić prace restauratorskie w 83 zabytkach. W tym roku można ubiegać się o  wsparcie m.in. na sporządzenie ekspertyzy technicznej i  konserwatorskiej, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowywanie dokumentacji czy programu prac konserwatorskich. W przypadku prac remontowych dofinansowaniem objęte mogą być m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinansowanie do zakupu i  montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na  wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

1 mln zł otrzymają koła gospodyń wiejskich. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 5 tys. zł. Nabór trwa od 17  lutego do 20 marca. Ten pilotażowy program ma na celu aktywizację i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz integrację społeczności wiejskich na Mazowszu. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w  tym koła gospodyń wiejskich. Oferty konkursowe mogą dotyczyć zakupu sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego niezbędnego do działania danej organizacji pozarządowej.

10 mln zł zostanie przeznaczone na pracownie przedmiotowe w szkołach. Maksymalna kwota pomocy dla jednego zadania wyniesie do 70 tys. zł. Tegoroczny nabór wniosków ruszy już w marcu. Dotacje obejmą drobne remonty, zakup nowoczesnego sprzętu,  niezbędnego oprogramowania, pomocy dydaktycznych a także elementów wyposażenia. Zakres tegorocznej edycji programu został znacznie powiększony. Dotyczy on bowiem nie tylko pracowni językowych czy informatycznych, ale także innych pracowni przedmiotowych m.in. biologicznych, chemicznych, geograficznych, przyrodniczych, fizycznych.

10 mln zł będzie też na obiekty sportowe. Nabór do tegorocznej edycji ruszy 24 lutego i potrawa do 16 marca. To program, który powstał w  2018  r. i jest odpowiedzią na zgłaszane przez gminy i  powiaty zapotrzebowanie na  remonty aktualnych lub utworzenie nowych obiektów sportowych. Dofinansowanych zostało już w sumie blisko 200  projektów. W  tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, samorządy będą mogły ubiegać się o  wsparcie na budowę boisk, skateparków, placów rekreacyjno-sportowych czy torów sportowych i pumptracków.

Samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł na ochronę powietrza. Do tej pory wsparcie otrzymało już 110  projektów. Tegoroczny nabór wniosków trwa od 2 marca do 31 marca br. Głównym celem tego programu jest polepszenie jakości powietrza na  Mazowszu. O pomoc będą mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i  wiejsko-miejskie. Przyznane środki gminy mogą wykorzystać m.in. na inwentaryzację źródeł ciepła, zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do  informowania o jakości powietrza.

1 mln zł będzie przeznaczony na ogródki działkowe. Nabór wniosków ruszy na początku drugiego kwartału 2020 r. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środki na budowę i  modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o  działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.

8 mln zł trafi do ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie dotyczy zakupu nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, nowego sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka, czyli hełmów, butów, ubrań i rękawic specjalnych. Wsparciem mogły być objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do tego systemu.

3 mln zł samorząd przeznaczy na remonty strażnic OSP. Pieniądze te mogą być przeznaczone m.in. na remonty posadzek, dachów, elewacji i  stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej.

14 mln zł trafi do sołectw w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze. Nabór zakończył się, ale warto podkreślić, że wpłynęło prawie 1200 wniosków.

Kwota 50 mln zł będzie przeznaczona na równomierny rozwój Mazowsza. Środki pozyskać będzie można m.in. na modernizację dróg powiatowych i gminnych, projekty edukacyjne i kulturalne.

Zapraszamy do nas: