Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: bł. Piotr Jerzy Frassati
Dziś jest: Poniedziałek, 04 lipca 2022

Kozienice

Burmistrz Kozienic odracza płatności czynszów

środa, 29 kwietnia 2020 16:25 / Autor: Kamil Zapora
Burmistrz Piotr Kozłowski fot. Radio Plus Radom
Kamil Zapora

Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski zdecydował o odroczeniu terminu płatności należności za najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Kozienice – za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Burmistrz chce również odroczyć płatności rat podatku od nieruchomości.

Płatność czynszu za marzec, kwiecień i maj tego roku burmistrz odroczył do końca września. Dotyczy to wszystkich najemców lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Kozienice lub jej jednostek organizacyjnych oraz wszystkim dzierżawców lub użytkowników nieruchomości będących w zasobie Gminy Kozienice lub jednostek organizacyjnych i przeznaczonych na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

- Jednocześnie wystąpiłem do Rady Miejskiej w Kozienicach z projektem uchwały, na mocy której nastąpi odroczenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym podmiotom podatku, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – informuje burmistrz. 

W projekcie uchwały dla wskazanych podmiotów podatku zaproponowane zostały następujące terminy odroczeń: 

1) Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 roku przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku. 

2) Osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej – termin płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 15 maja 2020 roku i 15 czerwca 2020 roku – przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku. 

3) Organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – termin płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 15 maja 2020 roku i 15 czerwca 2020 roku – przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku.