Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

Kozienice

Jak pracuje szpital w Kozienicach?

wtorek, 05 maj 2020 17:13 / Autor: Kamil Zapora
fot. Radio Plus Radom
Kamil Zapora

9 czynnych oddziałów, remont zakaźnego, wznowienie badań diagnostycznych, 82 osoby z personelu nie pracują. Dyrekcja szpitala w Kozienicach podała najnowsze informacje dotyczące pracy placówki.

Przyjęcia w szpitalu w Kozienicach prowadzone są obecnie na następujących oddziałach: Urologii, Urazowo-Ortopedycznym, Chirurgii Ogólnej, Neurologii, Ginekologiczno – Położniczym, Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii, Pediatrii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Dyrekcja informuje, że w przypadku konieczności udzielenia pomocy pacjentom ze schorzeniami z zakresu otolaryngologii udzielane są porady ambulatoryjne w Poradni Otolaryngologicznej.

Oddział Zakaźny jest poddany sprzątaniu i dekontaminacji. Przeprowadzane są w nim niezbędne remonty, w tym instalacja klimatyzacji, organizowanie Sali intensywnego nadzoru ze stanowiskiem wyposażonym w respirator i kardiomonitor, rozszerzana jest także baza łóżkowa, co jest niezbędne w przypadku rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Udzielane są świadczenia zdrowotne w następujących poradniach:Chirurgii urazowo – ortopedycznej,Chirurgii ogólnej,Kardiologicznej – tylko pilne przypadki,Urologicznej – teleporady,Diabetologicznej – teleporady,Endokrynologicznej – teleporady,Otolaryngologicznej – teleporady oraz pilne przypadki wymagające bezpośredniej interwencji lekarza,Ginekologiczno – Położniczej – pilne przypadki oraz opieka okołoporodowa,Chorób Zakaźnych – teleporady.

Wznowiono także wykonywanie badań diagnostycznych takich jak: tomografia komputerowa, RTG, USG, gastroskopia, kolonoskopia, EEG, Echo serca, testy wysiłkowe, Holter RR, Holter EKG. Nadal można korzystać z usług Laboratorium Analitycznego Centralnego.

Jednak względu na dużą absencję personelu medycznego, dyrekcja zmuszona jest częściowo ograniczyć udzielanie świadczeń zdrowotnych. W chwili obecnej nie świadczy pracy 82 pracowników, spośród których 3 osoby jest objęte izolacją, 1 osoba jest objęta kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

Zapraszamy do nas: