Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci męczennicy Chryzant i Daria
Dziś jest: Niedziela, 25 października 2020

Końskie

Wsparcie dla świętokrzyskich przedsiębiorców

poniedziałek, 25 maj 2020 13:43 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Marcin Prejs

O wsparciu centralnym i regionalnym kierowanym dla świętokrzyskich przedsiębiorców mówili wojewoda Zbigniew Koniusz i marszałek Andrzej Bętkowski.

Urzędy pracy z regionu mają do dyspozycji w ramach Tarczy Antykryzysowej około 150 mln zł, które w formie pożyczek będą przekazywane przedsiębiorcom na pokrycie bieżącej działalności. Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył na wsparcie 251 przedsiębiorców 140 mln zł. Mówił o tym wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Zwrócił on również uwagę, że wsparciem w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostało objętych kilka tysięcy pracowników na łączną kwotę prawie 232 miliony złotych.

Z kolei Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań współfinansowanych z Funduszy Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 skierowanych do przedsiębiorców, borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa COVID-19. Pomoc płynie z trzech głównych obszarów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

– Największe środki, bo ok. 231 mln zł przeznaczone zostaną na uruchomienie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredytów obrotowych i inwestycyjno-obrotowych dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek na bardzo preferencyjnych warunkach bez wkładu własnego na okres od 60 do 72 miesięcy i przeznaczyć je m.in. na zakup sprzętu, sfinansowanie prac budowlanych czy wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – informuje marszałek Andrzej Bętkowski. Oprócz kredytów obrotowych, około 10 milionów złotych, zostanie przekazane na doradztwo dla firm. Pomoc będzie udzielana w formie voucherów w kwocie 50 tys. złotych.

2,5 mln zł skierowano na opracowanie skutecznych strategii sprzedażowych, organizację targów, spotkań biznesowych czy promocję poszczególnych branży gospodarki, a o dodatkowe 6 mln zł Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zwiększył środki w ramach Działania 2.5 „Wsparcie Inwestycyjne sektora Małych Średnich Przedsiębiorstw”. Dzięki temu unijne dofinansowanie trafi do dodatkowych 38 świętokrzyskich przedsiębiorców, borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii. – Wcześniej w ramach tego działania rozdysponowano ponad 40 mln zł unijnych środków. Pieniądze te trafiły do 254 małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego – przypomina marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 42 mln zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoli na uniknięcie zwolnień i utrzymanie zatrudnienia w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach i organizacjach pożytku publicznego. Z kolei 32 mln zł trafi na wsparcie przedsiębiorców w ramach programu operacyjnego POWER, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. W ramach tej kwoty Powiatowe Urzędy Pracy dofinansowują działania dla osób przed 30. rokiem życia. Oprócz tych działań Wojewódzki Urząd Pracy udziela wsparcia na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioski w tym zakresie rozpatrywane są na bieżąco. Do 22 maja wpłynęło ich na kwotę ponad 232 mln zł.

W czasie konferencji wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz poinformował również o istotnych zmianach, jakie nastąpiły w funduszu rozwoju przewozów autobusowych. – Uruchomiony w 2019 roku fundusz miał doprowadzić do tego, aby wykluczenie komunikacyjne, z którym mieliśmy do czynienia w wielu miejscowościach regionu było eliminowane. Ustalono wówczas dopłatę w wysokości 1 zł do wozokilometra. W maju br. zdecydowano o zwiększeniu tej stawki do 3 zł. To bardzo duży zastrzyk finansowy – przekonuje wojewoda Zbigniew Koniusz. I jak dodaje, wartość całego programu to 800 mln zł. – Do województwa świętokrzyskiego trafi 7proc. tej sumy, tj. 55,5 mln zł, dlatego apeluję do naszych samorządów: budujmy dobre programy przewozowe – zachęca wojewoda.