Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: bł. Władysław z Gielniowa
Dziś jest: 25 września 2020

Opoczno

Powiat Opoczyński na Fali

piątek, 05 czerwca 2020 16:05 / Autor: Marcin Prejs
fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

Rozbudowane zostaną kolejne odcinki powiatowej w kierunku Końskich, rusza projekt Centrum Usług Środowiskowych. W audycji Powiat Opoczyński na Fali mówiliśmy także o sytuacji w DPS-ie w Drzewicy.

Podpisana została umowa na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych rozbudowy powiatowej drogi Opoczno – Petrykozy – granica województwa. Chodzi o czwarty etap tej inwestycji. Prace będą prowadzone w Parczówku i na odcinku Skronina – Sędów, wyjaśnia starosta Marcin Baranowski.

Wartość kosztorysowa inwestycji to 8.191.271 zł. Wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to aż 5.733.889 zł. Na wkład własny inwestycji wspólnie z Powiatem Opoczyńskim złoży się Gmina Białaczów, na terenie której prowadzona będzie inwestycja. To bardzo potrzebna inwestycja, podkreśla starosta.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2022.

 

W powiecie opoczyńskim rozpoczyna się realizacja projektu Centrum Usług Środowiskowych. Mieszkańcy mieli z niego korzystać już od marca. Jednak wdrożenie projektu zatrzymała na jakiś czas pandemia koronawirusa, wyjaśnia Agnieszka Nalewczyńska, koordynatorka projektu.

W ramach projektu będą realizowane m.in. usługi opiekuńcze oraz hospicyjne, będą działały kluby seniora i świetlice środowiskowe, wyjaśnia wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

Z uwagi na koronawirusa przy realizacji zadań zachowane zostaną niezbędne środki ostrożności, zapewnia Agnieszka Nalewczyńska. Chodzi m.in. o zachowanie odpowiedniej odległości oraz wymaganej liczby osób na metr kwadratowy. Zakupione zostały również środki ochrony osobistej.

Fundacja Dar Dla Potrzebujących jest realizatorem projektu, a partnerami: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Gmina Paradyż, Gmina Żarnów, fundacja Uśmiech Dziecka to Nasz Cel, spółdzielnia socjalna Promyk Nadziei oraz Medycyna Rodzinna Wójcik z Jelni.

Wartość projektu to blisko 10,4 mln zł, z czego unijne wsparcie przekracza 8,8 mln. Pierwotnie projekt miał być realizowany do końca lutego 2023. Z uwagi na pandemię koronawirusa zadania będą mogły być prowadzone do końca maja 2023 roku.

 

Powoli wraca do normy sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Wszyscy pracownicy już wyzdrowieli, a mieszkańcy wrócili ze szpitali do drzewickiej placówki, wyjaśnia Agnieszka Brola, dyrektor DPS-u.

DPS w Drzewicy utrzymuje się głównie z opłat za pobyt mieszkańców. Z uwagi na mniejszą liczbę osób przebywających w placówce, kilku osobom z załogi ograniczone zostały etaty, wyjaśnia Agnieszka Brola.

Dyrektor Agnieszka Brola dziękuje wszystkim, którzy w trudnym dla DPS-u czasie walki z pandemią koronawirusa wspierali placówkę.