Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Przemienienie Pańskie
Dziś jest: 06 sierpnia 2020

Kozienice

Jak zwiększyć retencję wody w powiecie kozienickim?

wtorek, 14 lipca 2020 14:24 / Autor: Kamil Zapora
fot. Radio Plus Radom
Kamil Zapora

O znaczeniu retencji i sposobach jej zwiększenia mówili w starostwie powiatowym w Kozienicach przedstawiciele Wód Polskich. Była to okazja do podzielenia się uwagami i opiniami dotyczącymi stanu hydrologicznego powiatu kozienickiego.

Co prawda zjawisko suszy w tym roku nie wystąpiło na terenie powiatu kozienickiego, jednak od tematu oszczędzania zasobów wodnych nie da się uciec. W związku ze zmieniającym się klimatem musimy być przygotowani na okresowe braki wody lub jej nadmiary. Narzędziem, które w dalszym ciągu wydaje się idealnym rozwiązaniem jest retencja wodna, czyli zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas.

Ze względu na płaski teren powiatu kozienickiego, popularna jest tu tzw. retencja korytowa. Polega na zatrzymaniu wody w ciekach wodnych, kanałach i rowach melioracyjnych. Niestety, często urządzenia na terenie powiatu odpowiadające za zatrzymywanie wody lub jej odprowadzanie nie działa prawidłowo. - Środków finansowych nie starcza na remont wszystkich, dlatego Wody Polskie zwróciły się do nas o wskazanie tych wymagających natychmiastowej interwencji – wyjaśnia Igor Czerwiński, naczelnik wydziału środowiska w kozienickim starostwie:

Jednak jak się okazuje nie musimy ograniczać się tylko do małej retencji. - Najbliższy nas zbiornik retencyjny, który można powiększyć to Jezioro Kozienickie. Działania w tym celu są podejmowane od lat i również na ostatniej sesji rady miejskiej została podjęta uchwała, która ma to na celu – powiedział Igor Czerwiński, który jest również radnym rady miejskiej w Kozienicach:

W tej chwili gmina Kozienice ubiega się o przekazanie terenu wokół jeziora przez Skarb Państwa, co pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych prac.

Niepozorne zatrzymywanie wody w ten sposób w skali kraju może przełożyć się na tysiące ton, a jak powiedzieli przedstawiciele Wód Polskich, podniesienie retencji nawet o jeden procent, może być zbawienne w skutkach.

Jednak zatrzymywanie wody to jedna strona medalu. Na dzisiejszym spotkaniu mocno wybrzmiał również problem odprowadzania wody. Zwrócili na niego uwagę wójtowie z terenu powiatu kozienickiego, którzy regularnie stają przed problemem lokalnych podtopień. Dotyczy to terenów sąsiadujących z dużymi dopływami Wisły takimi jak: Pilica, Radomka i Zagożdżonka. - Są to sytuacje, które wciąż nas zaskakują, dlatego powinniśmy przywiązać szczególną uwagę do wypracowania sprawnego systemu nawadniania i odprowadzania wód – podkreślił Igor Czerwiński:

Od wielu lat w planach jest wzmocnienie wałów na Zagożdżonce, lecz niezmiennie przeszkodę stanowi brak środków. W tym roku Wody Polskie ogłoszą przetarg na odświeżenie projektu budowy wałów sporządzonego kilka lat temu, który zdążył się już zdezaktualizować.

Z dzisiejszego spotkania i dotychczasowej współpracy z Wodami Polskimi zadowolony jest starosta kozienicki Andrzej Jung:

Gospodarowanie wodą to temat, nad którym na pewno trzeba się pochylić, ponieważ każdy bez wyjątku jest uzależniony od stanu hydrologicznego swojego regionu.

Zapraszamy do nas: