Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Przemienienie Pańskie
Dziś jest: 06 sierpnia 2020

REGION

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z wotum zaufania i absolutorium

środa, 15 lipca 2020 13:13 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Marcin Prejs

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego większością głosów udzielili Zarządowi Województwa wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Marszałek województwa świętokrzyskiego, prezentując Raport o stanie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku, stwierdził, że mimo nadal utrzymujących się niekorzystnych wskaźników statystycznych, miniony rok należy uznać za udany, ponieważ rozwój był odczuwalny w wielu dziedzinach. – Zdecydowanie przyspieszyło wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu powstają nowe drogi, rewitalizowane są centra miast i miasteczek, inwestujemy w żłobki, przedszkola, szpitale. Finansujemy transport niskoemisyjny, prace termomodernizacyjne, wymianę oświetlenia ulicznego w gminach. Dokładamy starań, aby jak najszybciej i skutecznie realizować inwestycje w różnych obszarach – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski.

Z danych statystycznych prezentowanych w pierwszej części raportu wynika, że w ubiegłym roku nastąpił m. in. wzrost produktu krajowego brutto, spadek stopy bezrobocia, wzrost liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych, sukcesywnie poprawiał się stan infrastruktury. Druga część raportu prezentuje działania i programy realizowane w 2019 roku przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Przede wszystkim nastąpiło duże przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Na koniec 2019 r. poziom kontraktacji programu wyniósł 76,2%, co oznacza wzrost o ponad 14% w ciągu roku.

Po dyskusji nad zaprezentowanym raportem o stanie województwa Sejmik większością głosów podjął uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

W dalszej części sesji radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2019 r., które przedstawił marszałek Andrzej Bętkowski oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta przedstawione przez skarbnika województwa Marię Fidzińską-Dziurzyńską.

Wykonane dochody w roku ubiegłym wyniosły ponad 700 mln zł (czyli o 43 mln 800 tys. niż rok wcześniej), a wykonane wydatki – prawie 686 mln zł. Za 2019 rok planowano deficyt na prawie 55 mln zł, tymczasem wykonano nadwyżkę w kwocie 14,30 mln zł. Dochody zrealizowano na poziomie 97 proc. założonego planu, a wydatki na poziomie 85 proc.

Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zapraszamy do nas: