Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Maria Klementyna Annuarita Nengapeta, dziewica i męczennica
Dziś jest: Niedziela, 29 listopada 2020

Mazowsze

Nie będzie zmiany granicy świętokrzyskiego z mazowieckim

wtorek, 21 lipca 2020 15:20 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Rada Ministrów nie poprze wniosku Rady Gminy Mirzec o zmianę granic gminy (województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki) i Iłży (województwo mazowieckie, powiat radomski).

Część mieszkańców Seredzic w gminie Iłża w powiecie radomskim chciała przyłączenia swojego sołectwa do powiatu starachowickiego w województwie świętokrzyskim. Formalnie sołectwo leży w granicach gminy Iłża, ale mieszkańcy swoje centrum życiowe łączą z Mircem.

Przypomnijmy, że 19 listopada 2019 r. wójt gminy Mirzec zwrócił się do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy.

Z wnioskiem w powyższej sprawie wystąpili również mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Seredzice 512, oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Mieszkańcy jako argumenty za zmianą granic wskazali zachowanie więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz łatwiejszy dostęp do usług publicznych w gminie Mirzec i mieście Starachowice.

Również Rada Miejska w Iłży, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, negatywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek wskazując, że zmiana granic spowoduje zmniejszenie powierzchni gminy o 10ha, a w konsekwencji również jej rocznych dochodów. Zwrócono także uwagę, że zmiana granic związana jest z tym, że poza granicami gminy Iłża, a tym samym poza granicami województwa mazowieckiego, znajdą się ujęcia i zasoby wody w Seredzicach, które stanowią rezerwę strategiczną zapasu wody pitnej dla południowej części województwa mazowieckiego, w tym m.in. dla gmin: Iłża, Wierzbica, Skaryszew, Kowala oraz dla miasta Radomia.