Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze
Dziś jest: 20 września 2020

REGION

ARiMR pomoże w łagodzeniu skutków epidemii w sektorze przetwórstwa rybnego

piątek, 24 lipca 2020 21:17 / Autor: Weronika Chochoł
fot. pixabay (blende12)
Weronika Chochoł

31 lipca rusza nabór wniosków o wsparcie w łagodzeniu skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego.

Pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla tej branży odbędzie się w terminie 31 lipca – 6 sierpnia.

O pomoc, która jest realizowana w ramach działania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. - Przedsiębiorstwa roczny przychód netto będą dokumentowały na podstawie potwierdzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury, ustalonego na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego (RRW-20) - informuje Anna Bogdan z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Pomoc finansowa przyznana będzie w formie wypłaty premii w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.

Kolejne nabory wniosków w ramach tego działania odbędą się we wrześniu i pod koniec bieżącego roku.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej Agencji.