Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maria od Krzyża Helena MacKillop, zakonnica
Dziś jest: 08 sierpnia 2020

Mazowsze

Samorządy otrzymają ponad 10 mln zł od wojewody mazowieckiego

czwartek, 30 lipca 2020 18:04 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Elżbieta Warchoł

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego umowy w ramach programów: Maluch +, Centra opiekuńczo- mieszkalne oraz Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Podpisano 30 umów, na łączną kwotę 10 385 993,99 zł. Uroczystość odbyła się 30 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

W ramach programu „Maluch+”, Wojewoda Mazowiecki podpisał 7 umów na łączną kwotę 304 620 zł. Dofinansowanie otrzymało między innymi: Nowe Miasto nad Pilicą (umowa na kwotę 40 500,00zł)

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

W ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zostało podpisanych 21 umów na łączną kwotę 4 396 620,00 zł. Dofinansowanie otrzymały także powiaty z regionu radomskiego:

  • Powiat Białobrzeski (umowa na kwotę 36 100,00 zł)
  • Powiat Kozienicki (umowa na kwotę 142 060,00 zł)
  • Powiat Przysuski (umowa na kwotę 159 200,00 zł)
  • Powiat Radomski (umowa na kwotę 341 845,00 zł)
  • Powiat Szydłowiecki (umowa na kwotę 102 670,00 zł)

Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest wsparcie podopiecznych placówek, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, które otrzymają pomoc w zakresie m.in. zakupu komputerów i wyposażenia teleinformatycznego na realizowanie zadań w trybie zdalnej nauki.

W ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego podpisano 30 lipca podpisano dwie umowy na łączną kwotę 5 684 753,99 zł. Dofinansowanie otrzymały: Powiat wołomiński (umowa na kwotę 3 026 025,00 zł) i Powiat mławski (umowa na kwotę 2 658 728,99 zł)

Głównym celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Stąd wynika konieczność stworzenia im szczególnych warunków pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach.

Zapraszamy do nas: