Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci męczennicy Kosma i Damian
Dziś jest: 26 września 2020

Końskie

Bielik i bocian czarny w koneckich lasach

piątek, 07 sierpnia 2020 16:08 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Zbigniew Woźniak
Marcin Prejs

Leśnicy wspólnie z przyrodnikami znaleźli na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka dwa gniazda ptaków objętych ochroną strefową.

Na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka dotychczas utworzono dwie strefy ochrony ostoi wokół gniazd i miejsca bytowania cennych i chronionych gatunków ptaków, obydwie dla bociana czarnego. Ostatnio dzięki monitoringowi prowadzonemu przez Lasy Państwowe podczas rutynowych czynności odkryto nowe stanowisko bielika (Haliaeetus albicilla) oraz przy ścisłej współpracy z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym - Zbigniewem Fijewskim zlokalizowano kolejne gniazdo bociana czarnego (Ciconia nigra).

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka przystąpiło niezwłocznie w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach do wyznaczenia stref ochrony ostoi obu gatunków, wyjaśnia Damian Mazur, specjalista do spraw ochrony lasu w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka. Jak dodaje, granice stref zostały już uzgodnione i w najbliższym czasie zostaną wydane decyzje administracyjne w tej sprawie.

W strefie ochrony całorocznej bielika i bociana znajdzie się łącznie ok. 17 ha lasów, natomiast w strefie ochrony okresowej ok. 71 ha, co daje sumaryczną powierzchnię ok. 88 ha. Zasięg stref uwzględnia potrzeby danego gatunku, a ich ustanowienie umożliwia skuteczną ochronę ptaków. Nowo wykryte gniazda zlokalizowane są w drzewostanach gospodarczych przy niedawno odnowionych powierzchniach leśnych, gdzie ptaki mają dobry dolot do swoich miejsc rozrodu.